Home

Číslovky pracovní list

Sdělovací prostředky - Internet - pracovní list (skupinová

Test - ČÍSLOVKY - pracovní list y_32_inovace_06

 1. ČÍSLOVKY . Jméno: 1. Doplň spisovné tvary číslovek. a) dva nebo oba. Měla na rukách puchýře. Čekali jsme od do pěti. Potkal se s bývalými spolužáky. Dvanáct děleno je šest. Soudce udělil slovo svědkům. Babička koupila dárky pro vnoučata
 2. Pracovní list slouží k procvičování a upevňování učiva o číslovkách. Žáci si zopakují především druhy číslovek a psaní jejich správných tvarů
 3. Pracovní list je určen k procvičování i opakování učiva českého jazyka - číslovky, druhy číslovek, zápis číslovek slovy a číslicí, psaní číslovek v různých pádech v textu, přepis textu s číslovkami
 4. Tento pracovní list navazuje na prezentaci DUM TVAROSLOVÍ - ČÍSLOVKY, kterou využívá. Klíčová slova: český jazyk, mluvnice, 3. ročník, tvaroslov.
 5. ČÍSLOVKY . Jméno: 1. Rozhodni, kdy napíšeš za číslovkou tečku. Pavel se umístil na 3. místě. Jiří slaví svátek 24. dubna. Divadelní představení začíná v 19. hodin. Měl v diktátě 10. chyb. Jarní prázdniny budou od 20. do 25. února. Sraz máme v 9. hodin
 6. ulého času, slovní druhy, souvětí.

DUMY.CZ Materiál Pracovní list - opakujeme číslovky

1.3 POZDRAVY, DNY, ČÍSLOVKY 1-12, BARVY, JMÉNA - vypracovala Mgr. Soňa Pavlíková hodnocení lekce 1.4 ZÁKL.POKYNY V HODINÁCH NJ - vypracovala Mgr. Soňa Pavlíkov Pracovní list Číslovky - Hry a hříčky Jméno 1. Vylušti druhy číslovek pomocí přesmyčky: sobnáné, kladnízá, hodruvé, dořavé 2. Přiřaď tyto druhy k otázkám, kterými se ptáme na číslovky: 3. Vylušti z obrázku číslovky, které tvoří větu : sloveso u 4. Vytvoř z čísla 5, 3 , 100 slova Číslovky s obrázky II Pracovní list seznamuje žáky s číslovkami. Lze jej použít jako samostatný materiál nebo jako součást žákova portfólia k prezentaci Číslovky s obrázky I. Křížovky Pomocí pracovního listu si žák procvičí druhy číslovek. Bude luštit křížovky a pracovat s textem. Součástí je řešení Zájmena a číslovky - pracovní list VY_ 32_INOVACE_Čj.Žá.15 Zájmena a číslovky 1. Spojte čarou zájmeno a jeho druh. NEURČITÉ můj oni nic OSOBNÍ PŘIVLASTŇOVACÍ co někdo tamten který UKAZOVACÍ její vaším nikdo ty jenž tato se já ZÁPORNÉ tvoje čemu TÁZACÍ jaké VZTAŽNÉ 2

Co jsou číslovky? Číslovky (latinsky numeralia) patří mezi ohebné slovní druhy.Jsou to slova číselného významu a označují počet (dva), pořadí (druhý), druh (dvoje) a násobenost (dvakrát).. Můžeme rozlišit číslovky: určité - vyjadřují přesný počet, lze je nahradit číslicí (jeden list, pět stránek, tisíc hektarů). PRACOVNÍ LIST - PODTRHNĚTE ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ 1 _____ Test 1 - druhy číslovek _____ 3. SKLOŇOVÁNÍ ČÍSLOVEK. 3.1 SKLOŇOVÁNÍ PODLE PODSTATNÝCH JMEN. 1. p. tři čtyři 2. p. tří, třech čtyř, čtyřech 3. p. třem čtyřem 4. p. tři čtyři. -žáci si zopakují číslovky s použitím 1. pracovního listu -žáci doplní pracovní list číslo 2 (i s použitím internetového vyhledávače)-kontrola práce učitelem, společné hodnocení výsledk TÉMA: OVOCE NJ-01-A-01 Aktivní slovní zásoba: ananas, angrešt, banán, broskev, citron ♦ Zaměřeno: na motoriku při vybarvování NJ-01-A-02 Aktivní slovní zásoba: grep, hroznové víno, hruška, jablko, jahoda ♦ Zaměřeno: na motoriku při vybarvování NJ-01-A-03 Aktivní slovní zásoba: kiwi, malina, mandarinka, mango, meruňka ♦ Zaměřeno: na motoriku při vybarvování. Datakabinet - kabinet moderního učitele, vzdělávací portál, kvalitní elektronické materiály a data, prezentace, výukové materiál

DUMY.CZ Materiál Tvarosloví - číslovky - P

- na pyžamu pracovní list 11/3 s materiálem 11/3a a 11/3b, následně procvičovací list 11/4. a po on-line hodině umístěno řešení s barevným označením velkých písmen . Týden 2. 11. - 6. 11. 2020. 2 vyučovací hodiny - pondělí, středa. Budeme se zabývat skloňováním jmen cizího původu a jmen vlastníc číslovky, numbers, angličtina, english, výuka angličtiny, testy, anglická gramatika. Stupně znalosti podle Rady Evropy Level 1 - A1 Level 2 - A2 Level 3 - B1 Level 4 - B2 Level 5 - C1 Level 6 - C2 Přehled gramatiky sloveso být am, is, are člen určitý a neurčit Jména pomnožná mohou svými tvary označovat jak množství, tak jednotlivinu: jedny nebo dvoje housle. Tvary množného čísla jsou zde bezpříznakové, o množství nic nevypovídají. Podstatné jméno hromadné pojmenovává soubor (souhrn, celek) počitatelných jednotlivin téhož druhu. Jména látková označují hmotu nebo látku jevící se jako nerozčleněný celek, v celém. Opakovat a naučit se vše, co jsme zatím ve škole probrali: pozdravy, představit se, barvy, číslovky do 20. Vyplnit pracovní list, který všichni dostali domů - číslovky do 20. Naučit se německou výslovnost - předsádka školního sešitu. - vzít si libovolný německý text a nahlas číst (nevadí, že textu nerozumíte

Pracovní list dále prohlubuje a procvičuje počítání, číslovky a pohybová slovesa. Cílem je zjistit správný počet teček na kostkách. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu. Pohybová hra v sekci Něco navíc pak procvičuje číslovky, počítání a zároveň slovesa pohybu ČÍSLOVKY 1 - 20 - PROCVIČOVÁNÍ (01_Gr_2) Numbers 1-20 - youtube (není vytvořený materiál) Čísla 1 až 5 - smajlíci (33_Br_2) Čísla 1 až 10 - smajlíci (34_Br_2) Numbers - pracovní list (41_Br_2 Číslovky v závorkách napište slovy. Měli jste přijít už před 4 hodinami. Ozval se až po uplynutí 3 dnů. Ve 2 chalupách se ještě svítilo. Dojdu se 3 kamarády. Koupili jsme si stůl se 4 ozdobnými nohami. Teta na nás bude čekat od 3 do . Na oběd si můžete vybrat menu ze 3, někdy ze 4 druhů jídel PRACOVNÍ LIST. SKLOŇOVÁNÍ ČÍSLOVEK. PRACOVNÍ LIST ODEŠLI DO PÁTKU 20. LISTOPADU DO 18:00 HODIN! Jakého rodu jsou následující číslovky? pátí - dvě - oba - patero - pět - osm - tři - čtyři - dvojnásobný - Podle kterých vzorů se skloňují následující číslovky

PRACOVNÍ LIST č. 1 DRUHY ČÍSLOVEK Podtrhněte červeně číslovky určité a modře číslovky neurčité. Všechny podtržené číslovky zapište na linky do závorek k názvům jejich druhů. Duha Několikrát jsem pozoroval na obloze krásný úkaz. Drobně pršelo, kapek sice nepadl PRACOVNÍ LIST—SKLOŇOVÁNÍ ČÍSLOVEK 1 Podle kterých vzorů se skloňují následující číslovky? a) Milión _____, tisíc _____, miliarda _____, sto _____ Pracovní list č. 11 Číslovky Bylo podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015. 1 jedna první jedno jednou 2 dva druhý dvojí dvakrát 3 tři třetí troje třikrá

Číslovky Pracovní list pro žáky, ve kterém si procvičí učivo o číslovkách. V pracovním listu je i jedna matematická slovní úloha. Obsahuje několik různorodých aktivit a jejich řešení Př - vylučovací soustava - pracovní list.docx: 47 kB: Př - kožní soustava- pracovní list.docx: 10 kB: Př - nervová soustava - pracovní list.docx: 89 kB: Př - základy první pomoci - pracovní list.docx: 21 kB: G - opakování geometrie - pracovní list.docx: 14 kB: Čj - Sudoku - pracovní list.docx: 19 kB: Aj - Samostudium 14.-17.

Škola s nadhledem přináší online cvičení, která podporují individuální rozvoj dětí a motivují děti prostřednictvím okamžité zpětné vazby. Pomáhá i s přípravou na přijímací zkoušky a maturitu Číslovky Pracovní list na opakování učiva o číslovkách. ID: 170371 Language: Czech School subject: Český jazyk Grade/level: 5. Age: 9-12 Main content: Procvičování učiva Other contents: druhy číslovek, spaní tečky za číslicí, skloňování číslove Pracovní list dále prohlubuje a procvičuje počítání, číslovky a pohybová slovesa. Pracovn í list procvičuje a upevňuje slovíčka daných témat s využitím technik TPR Tento článek podává přehled českých číslovek a jejich skloňování

pracovní list Metodický a didaktický komentář: Žákům rozdáme pracovní list s tabulkou a příklady. Po správném vyřešení příkladu, žák najde výsledek v tabulce a dostane jedno písmenko do tajenky. Takto pokračuje dále, až nalezne požadované slovo. Příklady a tajenku lze libovolně obměnit Pracovní listy z českého jazyka pro základní školy ke stažení 1 - Přídavná jména 2 - Podstatná jména v pověstech 3 - Číslovky 4 - Záznam z četby 5 - Psaní vyjmenovaných slov po p 6 - Zájmena 7 - Souhrnné opakování 6. ročníku 8 - Slovesa 9 - Rod. Číslovky jsou slova číselného významu, dělíme je na číslovky: určité (lze je vyjádřit číslicemi) neurčité (nevyjadřují přesný počet)

Základní škola Bratří Čapků. Výukové materiály - 1. stupeň ZŠ. Zpět na ZŠ Bří Čapk Pracovní list pro žáky, ve kterém si procvičí učivo o číslovkách. V pracovním listu je i jedna matematická slovní úloha. Obsahuje několik různorodých aktivit a jejich řešení. Očekávaný výstup: určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu Číslovky.doc MUDROVÁ, Petra. Číslovky. Metodický.

Test - ČÍSLOVKY - pracovní list y_32_inovace_05

řadové číslovky - stejný odkaz jako v září . Zopakujte si i základní číslovky - stejný odkaz jako v září. zkuste si testík na přítomné časy . další testík ma otázky v přítomném čase. a ještě jeden:-) Poskládejte si větu ve správném pořadí a tady si můžete hned zkusit test, jak to chápete stejně tak Pracovní list procvičuje a upevňuje znalost slovní zásoby týkající se jídla (hamburger, spaghetti, fish and chips, ice cream, fizzy drink, tea). Pomocí tohoto pracovního listu ale můžete též opakovat číslovky a případně i výše zmíněné barvy. Úkolem je na každém ze šesti stolů najít to, čím se odlišuje od vzorového a to pak zakroužkovat Body parts - pracovní list, Beginners. Pracovní list pro začátečníky - Body parts. Doplňte k jednotlivým částem těla jejich názvy, jsou zde možnosti na vybrání - viz. náhled. vložil: Pomoc učitelům. 4.5. vloženo: 14.01.201 Číslovky: Skloňování - dva, dvě (1) 01b: Zobrazena cvičení 1-2 (0 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv

ZŠ Smetanova, Skuteč - UČIVO NA STŘEDU 1

Video: VY_32_INOVACE_5_3 Český jazyk pro 5

Navigace: Naše třída > Ke stažení > Číslovky - pracovní list (26.3.) Číslovky - pracovní list (26.3.) Soubory ke stažení. Pracovní list je určen pro zopakování druhů zájmen formou tabulky, ve které žáci mají za úkol vybarvit stejnou barvou stejný druh. 13. PRAVOPIS SKUPIN BĚ/BJE, VĚ/VJE, MĚ/MNĚ,PĚ, UČIVO PRO 6. - 9. ROČNÍK. Pracovní list je určen pro procvičení pravopisu dané látky. 14. SKLOŇOVÁNÍ ZÁJMEN, UČIVO PRO 6. - 9. ROČNÍK Pracovní list druhy vět - znaménka 59.pdf (118911) Pracovní list měkké souhlásky 47.pdf (118197) pracovní list podstatná jména 70.pdf (118384) pracovní list- práce s textem 68.pdf (119168) pracovní list předložky 72.pdf (118836) Pracovní list- slabiky dě,tě,ně50.pdf (118222) Pracovní list -slova souř.,podř.nadř.66.pdf. Každý pracovní list doplňuje na druhé straně metodika, legenda a další náměty. Děti například zjišťují, jak se dá do knihy zakousnout a pochutnat si na ní, na čem si lze naopak při četbě vylámat zuby, vytvářejí i.. Dokážete rozlišit základní čtyři druhy číslovek? Rozeznáte od sebe číslovku základní a řadovou? Víte, jak vypadají číslovky násobné čí druhové? Otestujte se v našem dnešním cvičení

VY_32_INOVACE_7_1 Český jazyk pro 6

Pracovní list - 5.06 Číslovky, rčení; Pracovní list - 5.07 Čísla v názvech pohádek a knih; Pracovní list - 5.08 Předpony s-, z-, vz-Pracovní list - 5.09 Neohebné slovní druhy - příslovce a předložky; Pracovní list - 5.10 Podstatná jména rodu mužského (životnost), kouzla s češtinou; Autor: Mgr. Zdenka Červov 2. A teď čísla do 100. Vezmi si pracovní list s čísly, který jsem rozdávala ještě ve škole. Projdi jej a dokonči vše, co není hotovo. Číslovky 20,30,40,50,60,70,80,90 a 100 už byste měli zvládnout. Viz 3. odkaz níže. Dnes k výše zmíněným číslům přidáme i jednotky. Je to velmi jednoduché Číslovky a jejich skloňování(189 kB) Slovesa(190 kB) Skladba. Skladba(239 kB) Pracovní listy s klíčem (Seminární práce studentů DIČJ, LS 2003/2004) Podstatná jména. Rauscherová- význam a druh substantiv, skloňování (i cizích jmen), odchylky od skloňování (duál), hromadná x pomnožná substantiva; Přídavná jmén

Pracovní listy - Mladší školáci - ANGLIČTINA Rolino

Učírna - Druhy číslove

Pracovní listy jsou věnovány výše zmíněným deseti tématům, které respektují zkušenosti dětí a současně pomáhají rozvíjet jejich znalosti a dovednosti. Základní námět má vždy tři situace, které na sebe mohou, ale nemusí navazovat. Čtvrtá situace je určena vlastnímu řešení dítěte na prázdný pracovní list Do konce týdne také zpracujete následující pracovní list o číslovkách - Pracovní list - číslovky; TEST - zájmena a vše o nich. Test zprovozním během týdne. Pracovní list z minulého týdne neodevzdali - Hladík, Chadalíková Sára, Kratochvíl, Kudláček, Nedoma, Pácal, Vrbková, Langová. 2.11. - 6. 11 PRACOVNÍ LIST č. 3 ČESKÝ JAZYK - ČÍSLOVKY. 1. Vybarvi políëka s ëíslovkami: základními — Fadovými druhovými — násobnými — hnëdë — zelenë žlutë modFe devatenáct tisíc tFikrát sedminásobná trojnásobný desetkrát 0/4 málo dvanáct 2. Vypiš do tabulky ëíslovky z obrázku

Váchová Lenka - NJ 7

Pracovní listy-angličtina pro 4

Páteř-pracovní list (doc) Svaly I (doc) Svaly II (doc) Klouby těla (ppt) Obecná stavba svalu (ppt) Svaly hlavy a krku (ppt) Lebka-obličejová část (doc) Lebka-mozková část (doc) Kostra horní končetiny (ppt) Svaly hrudníku, břicha a zad (ppt) Klouby lidského těla (doc) Svaly horní a dolní končetiny (ppt) Směry a roviny. Český jazyk. Zde pro Vás máme připraveny soubory v pdf formátu vztahující se k učivu českého jazyka na 2. stupni ZŠ zřízené podle § 16 odstavec 9 školského zákona

Výukový portál [NJ] 2

Číslovky - Německy Němčina ø 93.9% / 1692 × vyzkoušeno; němčina-barvy Němčina ø 86.7% / 43877 × vyzkoušeno; Ptáci - Vögel Němčina ø 49.3% / 170 × vyzkoušeno; Německá čísla Němčina ø 87.6% / 4398 × vyzkoušeno; Doplň do slov i nebo y Čeština ø 75.3% / 134062 × vyzkoušen Číslovky 10 - 100. pracovní list - procvičení celých číslovek 10 - 100 ve výuce na 1.st.ZŠ. 2) Cíl: Řadové číslovky 1.-4., barvy Obtížnost 1: Děti vybarví zvířátka, následně učitelka ukáže dětem svůj nalepený a vybarvený pracovní list a popisuje: U mě ve vlaku jede hnědá kočka, zelená žába, růžové prase, šedý slon. Každé dítě pak popíše stejným způsobem svůj obrázek

6

Procvičte si své znalosti pravopisu v našich nejnovějších pravopisných cvičeních. Najděte pravopisné jevy, které vám dělají největší problémy, a vyberte si, jestli chcete procvičovat formou cvičení, testů, audio diktátů či jiných metod. Pokud nezvládáte naše pravopisná cvičení, doporučujeme vám prostudovat naše zpracovaná pravopisná pravidla Podstatná jména - pracovní list VY_ 32_INOVACE_Čj.Žá.19 Podstatná jména 1. Mluvnické kategorie, které určujeme u podstatných jmen, podtrhni červeně. Mluvnické kategorie, které určujeme u sloves, podtrhni modře. PÁD, VZOR, ČAS, ČÍSLO, ROD, OSOBA, ŽIVOTNOST 2. V následujících větách vyhledej podstatná jména Pracovní list - BAREVNÉ VĚTNÉ ČLENY - procvičování Autorem materiálu a všech jeho částí, není - li uvedeno jinak, je Mgr. L. Gregoríková . Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802- 4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR Metodický list Jazyk a jazyková komunikace Procvi čujeme číslovky Centrum Korálek Procvi čujeme číslovky 1. Vyhledej číslovky a ur či jejich druh (ur čité, neur čité - základní, řadové, druhové a násobné) : V druhé polovin ě 18. století se po čet obyvatel m ěsta z 26 000 v roce 1760 ztrojnásobil Číslovky s obrázky II Pracovní list seznamuje žáky s číslovkami. Lze jej použít jako samostatný materiál nebo jako součást žákova portfólia k prezentaci Číslovky s obrázky I. Křížovky Pomocí pracovního listu si žák procvičí druhy číslovek. Bude luštit křížovky a pracovat s textem

 • Bolest zad a horečka.
 • Tábořiště svitačka.
 • Mentální anorexie dětí.
 • Vyroba dps laminator.
 • Nobilis tilia vlčí hora.
 • Válka růží dokument.
 • Kometa vs liberec live stream.
 • Údolí smrti.
 • Sklo za kuchyňskou linku diskuze.
 • Modelace prsou s augmentací.
 • Hyundai veloster wiki.
 • Tesla motors model s.
 • Zvýšená manželská postel.
 • Feng shui schody do domu.
 • Canon pixma mg5750 ij scan utility.
 • Chocoland výrobky.
 • Suché rozlítané vlasy.
 • Ukončení povinného ručení.
 • Spací pytel pro miminko ikea.
 • Proč kočky přešlapují.
 • Kia soul 2009.
 • Výpočet rychlosti proudění vody z tlaku.
 • Život s alkoholikem kniha.
 • F15 eagle.
 • Long island map.
 • Tortilla s fazolemi.
 • Dallas postavy.
 • Zubní pohotovost liberec recenze.
 • Aquapark therme erding.
 • Jiu jitsu pravidla.
 • Kino družba ostrava.
 • Nosorožec bílý 2017.
 • Amanda lear csfd.
 • Kratší aptt.
 • O2 prodejna.
 • Tetování lebka význam.
 • Most špionů trailer.
 • Levny nabytek vsetin.
 • Kratke ucesy 2018.
 • Pevné sklo canon.
 • Hořec žlutý pěstování.