Home

Prevence sexting

metodik prevence . PS: Právní okénko - sexting a právo. Materiály pořízené v rámci sextingu se často řadí do tzv. dětské pornografie. Ta se definuje jako pornografie, v níž jsou zobrazeny děti jako sexuální aktéři nebo objekty (soulož, masturbace, nahota atd.). Pozor, dítě je podle zákona osoba mladší 18 let (nikoli 15!) E-Bezpečí se zaměřuje na bezpečnost dětí v online prostředí, především na vzdělávání, výzkum a intervenci. Projekt cílí především na děti, rodiče i učitele sexting(česky sextování). Slovo sexting je složeninou vzniklou ze slov sex atextování = elektronické rozesílání textových zpráv, fotografií čividea se sexuálním obsahem. Tyto záznamy (fotografie, video) jsou pakčasto zveřejněny na internetu - zejména dojde-li k ukončení vztahu mezimladistvými

Výzkum rizikového chování českých pubescentů v prostředí

Třídnická hodina 2

Prevence - sexting. 6.9.2018 9:11 Kdy: 10.9.2018 0:00 - 10.9.2018 0:00. Přednáška pro žáky 9. roč. pod vedením odborníka PČR. ZŠ Václava Hejny ZŠ Horní Kostelec Školní jídelna Školní družina Komenského 540 54941 Červený Kostelec 1. Titulní stránka Metodik prevenceKyberšikana a sexting - zajímavý rozhovor s odborníkem. Kyberšikana a sexting - zajímavý rozhovor s odborníkem. E-mail Vytisknout Napsal Administrator. Publikováno v Metodik prevence

Sexting - E-Bezpeč

Termínem sexting se označuje elektronické rozesílání textových zpráv, fotografií či videí se sexuálním obsahem.Tyto materiály často vznikají v rámci partnerských vztahů. Takovéto materiály však mohou představovat riziko, že jeden partner z nejrůznějších pohnutek zveřejní fotografie či videa svého partnera Trend sextingu mezi mladistvými v České republice roste. Sdílení zpráv či obrázků s intimním obsahem se podle Centra prevence rizikové virtuální komunikace (PRVoK) věnuje 10 % českých teenagerů. Zatímco v USA odeslalo fotografie či videa zachycující vlastní nahé či polonahé tělo až 20 % mladistvých, nejvyšší míru sextingu vykazuje Irsko, kde jej provozuje až. Sexting je rizikové sdílení a šíření materiálů sexuální povahy s použitím internetu či mobilních telefonů. Sexting - je spojení slov sex a textování, a znamená posílání textového, fotografického, audio a video obsahu se sexuálním podtextem prostřednictvím informačních a komunikačních technologií Nabízíme programy všeobecné primární prevence rizikového chování pro děti ve věku 6 - 15 let a to formou prožitkových lekcí, interaktivních besed s prvky zážitkové pedagogiky, či adaptačních programů pro nové kolektivy (viz tabulka programů).Program přizpůsobíme aktuální atmosféře v kolektivu, zkušenostem dětí a jejich postojům Sexting úzce souvisí s lidskou sexualitou a je přirozené, že si dítě informace o sexu v online prostředí vyhledává a zajímá ho vše, co je se sexem spojeno. Neumí však odhadnout, jaké následky pak takový únik fotografie do online prostředí může mít. Každá prevence a osvěta funguje tehdy, pokud jednotlivé složky.

Co je sexting - E-Bezpeč

Prevence rizikového chování se zaměřením na problematiku sextingu v základních školách The prevention of a risky behaviour with a focusing for a sexting in an elementary schools. Anotace: Bakalářská práce se zabývá prevencí rizikového chování na základní škole a zaměřuje se na problematiku sextingu. Cílem bakalářské. Sexting a rizikové seznamování českých dětí v kyberprostoru 2017 3. Identifikace výzkumu Výzkum Sexting a rizikové seznamování českých dětí v kyberprostoru byl zrealizován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci se společností O2 Czech Republic Že je sexting aktuální téma i v České republice, dokazuje několik skutečných případů zneužití intimních fotografií a videa. Intimní fotografie z Libimseti.cz Neznámý pachatel odcizil v roce 2008 přes tisíc intimních fotografií ze seznamovacího portálu pro mladé - Libimseti.cz Jak na sexting? Upozorněte dítě, aby bylo opatrné při sdělování osobních údajů, aby o sobě neuvádělo žádné konkrétní údaje a aby nikomu, tj. ani svým partnerům, neposílalo žádné své intimní fotografie ani videa. Vysvětlete dítěti, jaká rizika s sebou posílání a vytváření intimních obsahů nese

Prevence - sexting - ZŠ V

The aim of the bachelor thesis is to describe the cyber bullying as a dangerous phenomenon in society and also a new feature called sexting. The theoretical part deals with the explanation of some terms, specification of the issue and description of real victims of the cyber bullying and sexting Hacker v pravém slova smyslu není, ale musí disponovat podobnými dovednostmi. Jde totiž o odborníka na rizikovou virtuální komunikaci Kamila Kopeckého, který se snaží sledovat pachatele a odhalovat falešné profily. Stáváme se oběťmi útoků zaměřených na celou populaci - začínají od útlého věku a konči u seniorů, nastiňuje 1. Sexting je vnímán jako sou část romantických vztah ů Jak potvrzuje celá řada autor ů (Albury, Crawford 2012; Ringrose et al. 2012), sexting je využíván v úvodních částech partnerských vztah ů jako nástroj pro upoutání pozornosti partnera, flirtování, vzrušení apod. 2 Sexting provozuje každé desáté dítě, varuje odborník 13. prosince 2018 Lidská sexualita není věcí veřejnou. To říká docent Kamil Kopecký z Centra prevence rizikové... KOMENTÁŘ: Facebook od patnácti? Nic to neřeší, děti budou akorát víc lhát 22. března 2018 Vláda ve středu navrhla, aby děti do patnácti let věku.

Kyberšikana (též kybernetická šikana, počítačová šikana či cyberbullying) je kolektivní označení forem šikany prostřednictvím elektronických médií, jako je internet a mobilní telefony, které slouží k agresivnímu a záměrnému poškození uživatele těchto médií.Stejně jako tradiční šikana zahrnuje i kyberšikana opakované chování a nepoměr sil mezi. Sexting je potenciálně velmi rizikový jev, protože pokud v online prostředí dojde k úniku takových materiálů a tvůrce i příjemce ztratí kontrolu nad jejich šířením, pak se dítě snadno může stát obětí různých druhů online útoků, například verbálního dehonestování, vydírání či vyhrožování Prevence: Neposílejte, nesdílejte žádné odhalené fotografie (sexting). Zjistěte si dostatek informací, jaké následky může sdílení fotek přinést. Například kyberšikanu, vydírání. Ale i sexting může být považovaný za překročení zákona, pokud se na něm sami aktivně podílíte. Přemýšlejte, co sdílíte a s kým

Prevence kriminality. Hlavní ideou, která stála na počátku vzniku projektu rozvoje prevence kriminality, byla myšlenka otce kriminologie Cesara Beccaria, který prosazoval Je lépe zločinu předcházet, než ho trestat. Prevence kriminality je vedle represe nedílnou součástí trestní politiky Obsah: prevence kouření, zdravá strava, pohyb, dobrý vztah ke svému tělu, atd. Zdravý životní styl (5. - 9. ročník ZŠ) 90 min (2 x vyučovací hodina) Obsah: závislosti, prevence kouření, zdraví X nemoc, dobrý vztah ke svému tělu, atd. ONLINE ZOO (2. - 3. ročník ZŠ) 90 min (2 x vyučovací hodina Úvod POSLÁNÍ. Posláním Nebuď oběť je pomocí preventivní osvěty a různorodých projektů a akcí chránit děti před hrozbami a riziky virtuálního světa a moderních komunikačních technologií, zároveň se pomocí přednášek a školení snažíme oslovovat sekundární cílovou skupinu rodičů, učitelů, vedoucích pracovníků školství, úředníky školských odborů.

Kyberšikana a sexting - zajímavý rozhovor s odborníke

Činnost školního metodika prevence: Nebezpečí, které s sebou internet přináší mohou být také kyberšikana, kybergrooming nebo sexting. Všechny tyto projevy mají jedno společné, ohrožují Vaše dítě, i když je v teple domova. Nepodceňujte proto sílu a nebezpečí internetu, hlídejte své dítě i když je jen na. Sexting, poměrně mladý fenomén, související s pokrokem v komunikačních technologiích. Jde o elektronické rozesílání textových. obsah: rizika sociálních sítí, chyby v elektronické komunikaci, sexting, kybergrooming, kyberšikana, netolismus, možné řešení, prevence, Family Link, E. Sexting - chyba na obou stranách. 9. 7. 2019 4 minuty čtení Šest let působila jako lektorka programů primární prevence na základních školách a v neziskové organizaci se také věnuje práci s dětmi, které mají potíže v oblasti učení. Všechny články autora (3 8. 5. 2020 - V období pandemie onemocnění koronavirem (Covid 19) vytvořil Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR platformu pro komunikaci s programy primární prevence rizikového chování financovanými z dotačního řízení Úřadu vlády ČR. Přerušení školní docházky v době pandemie může na řadu dětí působit negativně

Sexting - Wikipedi

 1. Sexting se ve velké míře vyskytuje u mladistvých, a dokonce i nezletilých. Je to jedno z největších nebezpečí dnešní doby. Na školách by tak měla být dostatečná prevence ohledně nebezpečí sextingu. Ti kteří jsou starší patnácti let sex mít mohou
 2. ality Kraje pro Kyberšikana a sexting 41 P hry a závislost 46 . PhDr. Mgr. Eva urdová, MA PhDr. Mgr. Ja n Traxler 5 Úvod Vážení kolegové, předkládáme Vám metodiku, která vznikla v rámci projektu prevence kri
 3. Olomouc - Kolik českých dětí sdílí své vlastní sexuální fotky nebo videa prostřednictvím mobilních telefonů či internetu a co je k tomu vede? Odpovědi hledal výzkum zaměřený na pronikání takzvaného sextingu do chování českých teenagerů. Výsledky zveřejnilo Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 4. Výsledky zveřejnilo Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Kliknutím zvětšíte. Téměř sedmdesát pět procent respondentů si uvědomuje, že je sexting rizikový a riskantní, ale stále zůstává velké procento těch, kteří se zveřejňováním svých.
 5. Sexting je poměrně nový fenomén, který je spojen s využíváním informačních a komunikačních technologií mladistvými a dětmi, ale také dospělými. Slovo sexting je složeninou vzniklou ze slov sex a textování, a znamená elektronické rozesílání textových zpráv, fotografií či videa se sexuálním..
 6. gu. Sexting v Česku a zahraničí. Sexting v Česku : V roce 2012 zrealizoval tým Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spoluprací s firmou Seznam.cz rozsáhlý výzkum zaměřený na.

Cybering, sexting. Díky internetu však dostala nový rozměr i jiná forma kybersexu, označovaná jako cybering a sexting. V ní jde o sexuálně podbarvené rozhovory s živým partnerem prostřednictvím erotických chatů na internetových on-line seznamkách a o zasílání emailů s podobným obsahem * Sexting.cz. Stránky projektu E-Bezpečí zaměřené na problematiku sextingu. * Magistrát hlavního města Prahy - Prevence kriminality, protidrogová prevence, primární prevence rizikového chování dětí a mládeže. * Česká asociace školních metodiků prevence Prevence-info.cz Prevence rizikového chován 11:00 - 12:30 Rizikové formy chování děti v kyberprostoru se zaměřením na sexting; 13:00 - 15:00 Rizikové formy chování děti v kyberprostoru se zaměřením na kybergrooming (v kontextu filmu V síti) Web prevence-info vás bude průběžně aktuálně seznamovat s novinkami v dané problematice a klade si za cíl být pro vás pomocníkem v oblasti informační, metodické, legislativní a kontaktní

Posílání nahých fotek letí

 1. Sexting Preventivně vzdělávací program s názvem Sexting, který na středu 23. října pro žáky třetí a čtvrté třídy připravila oblastní metodička primární prevence rizikového chování PhDr. Kristýna Kalabisová, dětem v mnohém otevřel oči. Žijeme v době, kdy je o těchto věcech nutné otevřeně mluvit
 2. Schůzka naslepo může být v jistém ohledu zajímavým dobrodružstvím, zároveň je to ale možnost pro sexuální delikventy, jak potkat svoji vyhlédnutou oběť tváří v tvář. I přes zjevná rizika by se na setkání s kamarádem z internetu vydalo 40 procent dětí. To je meziroční nárůst o čtyři procenta. Stejně tak více dětí provozuje i sexting. Vyplývá to z.
 3. mární prevence sociálně patologických jevů je resort školství, proto je tato publikace zaměřena zejména na ty sociálně patologické/rizikové jevy, se kterými se může setkat pedagog ve školním prostředí. Z hle-diska prevence a včasné intervence se totiž jeví jako zásadní právě pů-sobení učitele
 4. Sexting. KLADENSKO - Pozor na své intimní fotografie. V neděli 27. listopadu 2016 byly zahájeny úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání přečinu vydírání, kterého se měl dopustit neznámý pachatel tím, že v sobotu 26. listopadu 2016 opakovaně nutil jedenadvacetiletou dívku z Kladenska přes sociální síť prostřednictvím anglicky psaných zpráv k.
 5. ality ve městě Liberci podílí celá řada subjektů včetně městské policie. V případě městské policie se jedná především o přednáškovou a osvětovou činnost, zvyšování právního vědomí a osvojování si bezpečného chování
 6. Prevence proti šikanování Sexting. Jedná se o distribuci fotografií a videomateriálů intimního charakteru bez souhlasu zobrazené osoby. Buď tyto materiály pořizují oběti samy, s úmyslem zaujmout nebo vyhovět svému partnerovi, nebo jsou pořizovány bez jejich vědomí. Útočník

SEXTING (Prostředky (Facebook, Instagram, Snapchat, Tinder, SMS/MMS ,: SEXTING (Prostředky, Obrana a prevence, Důvody (Nerozvážnost, Vychloubání se, Strach z rozchodu/Nátlak, Zvědavost, Stesk ), AKTIVITA (Úkol 1: Zamyslete se, proč je sexting tak rozšířený v současnosti., Úkol 2: Vyhledejte na internetu konkrétní případy Sextingu., Úkol 3: Jakými způsoby byste se. Prevence elektronického násilí a kybernetické kriminality mezi dětmi Každoročně stoupá míra online kriminality a její potírání vyžaduje stále sofistikovanější metody. Na tuto situaci je důležité pružně reagovat, a to jak v oblasti intervence, tak především vybudováním systému důsledné prevence Sexting v České republice 12.02.2014 13:40 V roce 2012 zrealizoval tým Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spoluprací s firmou Seznam.cz rozsáhlý výzkum zaměřený na rizika spojená s využíváním internetu v populaci dětí Primární prevence. Programy budou realizovány na jednotlivých školách, v devadesáti minutových blocích, formou interaktivních prožitkových technik a jsou určeny pro žáky ZŠ a SŠ. Youtube, sexting, flaming, phishing. Určeno pro žáky ve věku 11 - 18 let. Cíl: zvýšení kompetencí u žáků a studentů důležitých k. metodik prevence - kyberprostor. Kyberprostor. Kyberprostor poskytuje nesčetně mnoho informací, ale také nástrah, na které musíme být (pedagogové, rodiče i děti) připraveni. Současné výzkumy ukazují alarmující čísla rizikovosti chování dětí na internetu. v kyberprostoru se nejčastěji setkáváme s těmito rizikovými.

Prevence kyberšikany pohledem E-Bezpečí

Rozcestník kyberkriminality - Prevence kriminalit

Ve čtvrtek 9. 1. 2020 se v naší škole uskutečnily přednášky pro rodiče. Přednášky proběhly v rámci projektu O2 Chytrá škola a pro naše rodiče je připravila organizace E-Bezpečí - Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého.. Oblastí fenoménů spojených s rizikovou komunikací na internetu hosty provedl PhDr V čem může být primární prevence v mateřských školách užitečná? Mateřská škola Vratimov a její aktivity v rámci programu Skutečně zdravá škola Správná hračka 2019 Speciál pro střední školy Vydání SŠ 6/2020 Ochutnávka nedávné historie studenty učí zodpovědnosti a občanské statečnosti. - prevence sociálně-patologických jevů (šikana, agresivita, extrémismus) - akceptace kulturní rozmanitosti, rozvoj zodpovědnosti vůči sobě i svému okolí (ochrana životního prostředí) - rizika sociálních sítí (kyberšikana, kyberstalking, sexting) - vývoj osobnosti - kdo jsem,jaké je moje sebevědomí - svět okolo m

Programy primární prevence

sexting, SMS spoofing Poradna pro dlužníky2015 / Ochrana dlužníků před zadlužováním a nekalými praktikami poskytovatelů úvěrů prostřednictvím prevence spočívající v navyšování jejich finanční gramotnosti. International Association, o.s. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. Sdružení SPES, o.s. 20000/2000 Prevence kriminality. Thesis details; Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author

Sexting provozuje každé desáté dítě, varuje odborník

 1. Pražské fórum primární prevence rizikového chování 2018 na téma nebezpečí kyberprostoru. Author : Markéta Šídová Date : 21.5.2018 . V ČR provozuje sexting přibližně 15 % populace dětí a mladistvých ve věku 8-17 let. Jeho nebezpečí tkví především v poskytnutí snadno zneužitelného citlivého materiálu, který.
 2. Specializované pracoviště Pedagogické fakulty Centrum prevence rizikové virtuální komunikace (PRVoK) se zaměřuje na oblast rizikového chování ve virtuálních prostředích (internet apod.). Centrum PRVoK je realizátorem vzdělávacího, vědecko-výzkumného a intervenčního projekt E-Bezpečí. E-Bezpečí zab
 3. ář: Prevence, diagnostika a řešení šikany a kyberšikany ve školách a školských zřízeních. Datum/Čas Datum - 26. 10. 2020 Čas - 13:00 - 16:00 Místo události se
 4. ality. Název: Sexting a další nežádoucí jevy Anotace předmětu: vývoj sextingu ve vztahu k vývoji společnosti, statistiky sextingu
 5. ologií, legislativou, výsledky výzkumů, naleznete možné zdroje financování vašich aktivit a budou vám.
 6. V našem výzkumu jsme se zaměřili na to, zdali české děti v online prostředí provozují sexting (sdílejí a šíří vlastní intimní materiály), co je к tomu motivuje, ským a jak komunikace probíhá a zda vnímají sexting jako rizikový. Zajímalo nás také, jakým způsobem se dět seznamují, které nástroje к seznamování v online prostředí využívají, zda jsou.
 7. g, sexting, ochranu osobních údajů, problematiku zneužití sociálních sítí (zejména Facebook) a další formy sociálně-patologického chování

Prevence rizikového chování se zaměřením na problematiku

 1. O kurzu. Nově jsme pro pracovníky prevence připravili elearningový kurz Bezpečně v kyber! ve kterém se jeho účastníci dozví všechny základní informace o různých rizikových jevech v online prostředí jako je kyberšikana, závislosti nebo sexting. Kurz se také zaobírá tématy sociálních sítí a sociálních bublin
 2. Sexting neboli elektronické rozesílání textových zpráv, fotografií či videí se sexuálním obsahem je mezi českými teenagery stále populárnější. V loňském roce jsme zaznamenali 72 případů sextingu u nezletilých, což je o 30 % více než v předchozím roce, potvrdil Kamil Kopecký z Centra prevence rizikové virtuální.
 3. ář k problematice prevence kri
 4. Podívejte se na výsledky výzkumu Centra prevence rizikové virtuální komunikace Univerzity Palackého s názvem Sexting a rizikové seznamování českých dětí v kyberprostoru. Riziko sextingu v elektronické komunikaci u vysokoškolských student

 1. Sexting ve formě dobrovolného umístění intimního materiálu na internet provozuje na Slovensku 7,6 % dětí. Svou fotografii dobrovolně odešle 9,31 % dětí. U nás své obnažené fotografie odesílá více než 12 % dětské populace
 2. ality. Dále charakterizuje konkrétní projevy kyberkri
 3. Sexting i schůzky s neznámými lidmi. Děti se na internetu vystavují rizikům stále častěji Vyplývá to z průzkumu, který uskutečnily Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a společnost O2 Czech Republic
 4. 4.6 Primární prevence v třídních hodinách 4.7 Primární prevence ve výuce 4.8 Primární prevence ve školních i mimoškolních programech mimo vyučování; 4.9 Ochranný režim 4.10 Spolupráce s rodiči 4.11 Školní poradenské služby 4.12 Spolupráce se specializovanými zařízeními; 4.13 Vztahy se školami v okolí 5
 5. Tyto výsledky přinesl nový výzkum Sexting a rizikové seznamování českých dětí v kyberprostoru realizovaný Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a společností O2 Czech Republic. Do výzkumu se zapojilo 4878 dětí z celého území ČR s průměrným věkem 14 let
 6. Bohužel sexting se vyskytuje ve velké míře i u nezletilých a to je obrovským nebezpečím dnešní doby. Pomáhat by měla primární prevence na školách, která má upozorňovat na problematiku této hry. Osoby starší patnácti let mohou mít sex (nedopouští se trestného činu)

Sexting

Vyplněný formulář spolu s navrženými termíny zašlete na adresu prevence@slezskadiakonie.cz. Ohledně dostupnosti požadovaných termínů, případně ohledně navržení nových termínů, vás budeme kontaktovat nejpozději do dvou pracovních dnů. kybergrooming, sexting, negativní dopady facebooku a sociálních sítí, ale. Metodik prevence navrhuje opatření, vede individuální konzultace s dětmi, rodiči a učiteli, informuje o možnostech odborné péče a další pomoci, jedná se sociálním odborem a konzultuje problémy s odbornými pracovišti. kyberšikana a sexting; vandalismus a násilné chování.

Kyberšikana a sexting - Lenka KREISLOV

Sexting je v systému rizikových forem chování zařazen mezi formy rizikového sexuálního chování s přesahem do oblasti interpersonálního agresivního chování (Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019-2027, MŠMT, 2019) Prodejci zabezpečení zavedli produkty DLP (prevence ztráty dat) určené k identifikaci a zastavení e-mailů a chatů obsahujících citlivé informace, jako jsou obchodní tajemství, seznamy klientů apod. Podobně média pro spolupráci a zábavu, včetně diskusních vláken a her v reálném čase, někdy mají filtry pro cenzuru slov. Lektorky primární prevence Phénix se zúčastnily VII. krajské konference primární prevence rizikového chování, na které mezi ústřední témata patřilo sebepoškozování dětí a mládeže. Hledáme hráče a youtubery. Sexting - mladý fenomén. 30. duben 2014 Lektor demonstroval nebezpečí kybergroomingu na vybraných kauzách z celého světa (také z ČR). Dále představil také případy, ke kterým došlo v souvislosti se zneužitím sociální sítě Facebook. Žáci 8. a 9. ročníku byli ve větší míře obeznámení s problematikou SEXTING KYBERGROOMING A SEXTING TERMÍN : 29. 11. 2018 od 14.00 do 15.30hod. MÍSTO KONÁNÍ : Krajský úřad Ústeckého kraje, budova B - Dlouhá 15, Ústí nad Labem, učebna 04B OBSAH : Seznámení s pojmy kybergroomingu a sextingu, ukázky spotů, které na toto riziko upozorňuj

Kyberšikana? Sexting? Kybergrooming? Děti se nesvěřují, je

Sexting - iDNES.c

Prevence - bezpečný internet. Zásady: Používat zabezpečený počítač, notebook, mobil (aktualizovat)Instalovat pouze ověřené a známé programy (neotvírat programy, které neznám, podezřelé mailové adresy)Nesdělovat žádné osobní informace (jméno, příjmení, bydliště, škola, datum narození, rodné číslo, tel. číslo, heslo, PI Společnost Člověk v tísni se v oblasti prevence skrze svůj program Varianty (www.varianty.cz) dlouhodobě zaměřuje. zejména na témata lidských práv, rasismu a xenofobie. V Plzeňském kraji školám nabízí semináře o neonacismu, migraci. a cizincích v ČR a dílny s dokumentárním filmem. Od roku 2006 společnost intenzivně. Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále Centrum PRVoK) je certifikované univerzitní pracoviště orientované na rizikové formy komunikace dětí a dospělých v prostředí internetu. Zaměřuje se především na kyberšikanu, kyberstalking, kybergrooming, hoax a spam, sexting, sociální inženýrství v online. Hazard kolem nás. Preventivní program pro žáky 2.stupně ZŠ a studenty SŠ (90 min.) Co je a není hazard, vnik a fáze rozvoje hazardního hraní, závislost na hře, statistika hazardu v ČR, skutečné příběhy hráčů, léčba a prevence

Česká škola: Vlastní sexuální materiály zveřejňuje na

Kyberšikana - Wikipedi

Pod vedením lektorů Centra prevence Žďár nad Sázavou proběhlo 17. prosince v 9. třídě zaměstnání zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů. Diskuze nad klady a zápory internetu, seznámení s pojmy phishing, kybergrooming, kyberstalking, happy slapping, sexting, hoax, kyberšikana, řešení modelových situací. KA4: Prevence Čtvrtá klíčová aktivita projektu je rozdělena do dvou základních oblastí - na aktivity preventivní (terénní vzdělávací akce v prostředí základních škol v rámci území podpory) a na aktivity vědeckovýzkumné (sběr a analýza dat o výskytu rizikových komunikačních forem u dětí na daném území) Prevence rizikového chování Cílem nabízených vzdělávacích kurzů je seznámit žáky základních a středních škol s komplexním souborem rizik označovaných jako rizikové chování. V průběhu jednotlivých přednášek se žáci seznámí s jednotlivými druhy těchto jevů, příčinami jejich vzniku, způsoby preventivního chování, ochrany před nimi a také důsledky. Každá prevence a osvěta funguje tehdy, pokud jednotlivé složky prevence spolupracují. V našem případě musí spolupracovat rodiče-škola-dítě. Škola nemůže úlohu rodiče zastoupit, rodič sám musí být aktivní a musí s dítětem prevenci v oblasti rizikového chování na internetu aktivně řešit Studentky a studenti Střední zdravotnické školy Třebíč diskutovali s manažerkou prevence kriminality na téma kyberpostředí, poukázali jsme na rizika na internetu, řešily jsem kyberšikanu, kybergrooming, sexting a další. Stranou nezůstaly ani sociální sítě a různé komunikační technologie

Jsem rodi

Olomoucká univerzita představila aplikaci zaměřenou na

Tipy a rady pro rodiče i děti jak se pohybovat „V síti

Prevence. Kondom. Druhy kondomů ale jsou zde další formy vyjádření erotiky jako je sexting (pozn. redakce - posílání erotických zpráv), videohovory, četba erotických knih a masturbace, které i nadále zůstávají jako vhodné možnosti.. Den prevence pro žáky 2. stupně ZŠ VoticeSkupina prevence kriminality Města Votice připravila pro žáky druhého stupně základní školy na 9. září Den prevence. Program byl velmi pestrý, začal přednáškami BESIPu a Probační a mediační služby Benešov. Žáci si při nich zopakovali zásady bezpečnosti silničního provozu, seznámili se s nebezpečím, které jim při. SEXTING Sexting je složenina dvou anglických slov: sex a texting. Texting tu charakterizuje posílání textů a obrázků prostřednictvím mobilního telefonu. O sextingu se mluví, když lidé sami sebe fotí v různých sexuálně dráždivých pozicích nebo polonazí apod. a obrázky potom rozesílají mobilním telefonem Lekce 1 - Prevence a řešení kyberšikany v souvislostech sociálně právní ochrany dětí Balíček SCORM. Lekce 2 - Sexting, kybergrooming, kyberstalking Balíček SCORM. Lekce 3 - Ochrana osobních údajů a osobnosti na internetu Balíček SCORM. Před spuštěním kvízu se musíte přihlásit

PROSTOR PRO, o.p.s. Čajkovského 1861 500 09 Hradec Králové. Tel.: +420 495 262 202 E-mail: info@prostorpro.cz Č. účtu: 2000154498/201 Centrum prevence rizikové virtuální komunikace, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 24. květen 2009 [cit. 2020-01-26]. ISSN 2571-1679 Sexting (agrese, neuvdomní si dopad) 3. Kyberšikana (dti jsou jak v roli obtí, tak i agresor, neznalost ešení) 4. Kyberstalking 5. Nebezpený a nezákonný obsah 6. Happy slapping 7. - PREVENCE, OSVTA, VZDLÁVÁN.

 • Photoshop překrýt barvou.
 • Bazalty.
 • Miloš forman děti.
 • Zahraniční sportovci.
 • Migrény po narkoze.
 • Mšmt rizikové chování.
 • Rodiště visingera.
 • Send dynamic remarketing event data false.
 • Zakončení hokejky.
 • Sekera fiskars x7.
 • Modřín okrasný.
 • Slza logo.
 • Valachy duatlon 2018.
 • Soba recept.
 • Vepřo knedlo zelo recept video.
 • Alergie nebo ekzem.
 • Péče o centrální žilní katetr.
 • Lux tv.
 • Hranol 100x100x4000.
 • Volání přes messenger zdarma.
 • Physalis anglicky.
 • Alkohol testery certifikované pro francii.
 • Vcds loader download.
 • Kreslení s básničkou.
 • Buddha nebo buddha.
 • Egger pracovní desky.
 • Phuket trickeye museum.
 • Bolest zil na hrbetu ruky.
 • Akne na zadech solarium.
 • Česká slova na y.
 • Fluor.
 • Cepy na patre.
 • Zetor 2511.
 • Superb 2016.
 • Bmw olomouc.
 • Druhy sil.
 • Husqvarna 450e.
 • Protagonista synonymum.
 • Nazální.
 • Okrasne pismo.
 • Elsa a anna muzikál praha.