Home

Staphylococcus species koaguláza negativní

Stafylokok - Wikipedi

Staphylococcus epidermidis je bakterie patřící ke koaguláza-negativním stafylokokům. Na rozdíl od zlatého stafylokoka neprodukuje tolik toxinů a enzymů. Vyskytuje se na kůži a je oportunním patogenem, často v souvislosti s cizím tělesem, včetně předmětů používaných v medicíně k invazivnímu vyšetřování či léčbě Coagulase-negative staphylococci (CoNS) are a type of staph bacteria that commonly live on a person's skin. Doctors typically consider CoNS bacteria harmless when it remains outside the body...

Coagulase-Negative Staph Infection: Diagnosis, Symptoms

The thesis deals with coagulase-negative species of staphylococci, describes their basic characteristics and diseases which are caused by them. It shows findings of the genome and mobile genetic elements, virulence factors and mechanisms of antimicrobial resistance includes 20 CNS species or subspecies that are most commonly referred for identification to NRL by clinical microbiology laboratories in the Czech Republic. Zprávy EM (SZÚ, Praha) 2010; 19(12): 373-378. Souhrn • Summary Klíčová slova: rod Staphylococcus, koaguláza negativní stafylokoky, identifikace Keywords: genus Staphylococcus

Vlastnosti a klinický význam koaguláza-negativních druhů

Srovnává také koaguláza-negativní stafylokoky s koaguláza-pozitivním druhem Staphylococcus aureus. |% cze 520: 2: 9 |a The thesis deals with coagulase-negative species of staphylococci, describes their basic characteristics and diseases which are caused by them. It shows findings of the genome and mobile genetic elements, virulence. 2.4 Koaguláza negativní stafylokoky (STKN) Je skupina grampozitivních kok ů, mikroskopicky stejných jako STAU. Osidlují kůži a sliznice. Zp ůsobují infekce urogenitálního traktu A novel species of coagulase-negative Staphylococcus has been described. Staphylococcus edaphicus is resistant to novobiocin, is oxidase negative, and has phylogenetic characteristics that are closest to those of Staphylococcus saprophyticus. Two strains of the novel species isolated from the environment on the James Ross Island in Antarctic Staphylococcus aureus. Základní charakteristika. Staphylococcus aureus je nejvýznamnějším druhem rodu Staphylococcus(čeleďStaphylococcaceae).Je to fakultativně anaerobní,nepohyblivý,grampozitivní kok.Buňky mají velikost 0,7 †0,9 µm a nejčastěji vytváří hroznovité shluky dobry den. som v 39 tyzdni tehotenstva lekar mi predpisal dalacin krem na preliecenie staphylococus spp.-koagulaza negativna, ktoru bakteriu zistili vo vytere z posvy, pritomne boli aj lactobacili produkujuce h2o2, ine patogeny negativne. uvedeneho staphylokoka som mala vo vytere skoro od zaciatku tehotenstva a vzdy mi bolo povedane, ze jeho pritomnost je normalna a nevadi. v priebehu.

Stafyloko

Problematika: Staphylococcus hominis je třetím nejčastějším koaguláza-negativním stafylokokovým druhem identifikovaným mezi humánními klinickými izoláty. Jeho k antibiotikům multirezistentní poddruh S. hominis subsp. novobiosepticus (SHN) byl popsán v nedávné době v roce 1998 jako významné nozokomiální agens infekcí. The most common isolates from blood cultures were coagulase-negative staphylococci (37%), as representatives of the family Enterobacteriaceae (23%), Staphylococcus aureus (17%), Enterococcus faecalis (10%), Pseudomonas aeruginosa (4%), the genus Streptococcus (3%), Bacteroides fragilis (3%) and Candida parapsilosis (3%)

Staphylococcus species články a rady - Lecitnemoc

Koaguláza-negativní stafylokok y jsou součástí fyziologické flóry na. A novel species, 'Staphylococcus pettenkoferi' was proposed recently to accommodate two of these strains (B3117(T. Byla odebrána kultivace z pochvy a z děložního hrdla - pozitivní na Streptococcus agalactiae, Staphylococcus koaguláza negativní a Enterococcus species. Podle vstupního laboratorního vyšetření byla stanovena elevace zánětlivých parametrů - CRP 103 mg/l, Leu 14, 3, biochemické vyšetření v normě Klíčová slova: koaguláza negativní stafylokoky, Staphylococcus epidermidis, biofilm, antibiotická rezistence Summary Holý O., Matoušková I., Zatloukalová S., Dvořáčková M., Petrželová J., Raida L., Růžička F.: Prevalence of strains of Staphylococcus epidermidis and other coagulase-negative staphylococci with biofilm-forming. nů Staphylococcus aureus v amerických nemocni-cích rezistentních a o rok později tato četnost na-rostla na 38 % (22). Hlavní příčinou vývoje bakteriální rezistence je selekční tlak antibiotik (3, 14, 18). Nadměrná spotře-ba antimikrobních léčiv má negativní vliv nejen n

První potvrzený záchyt kmene Staphylococcus argenteus v

kmeny Staphylococcus aureus, enterobakterie (především Escherichia coli), Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter sp., koaguláza-negativní stafylokoky, enterokoky a kandidy. Umělá plicní ventilace a katetrizace centrálního krevního oběhu byly nejvýznamnějšími podpůrnými faktory vzniku NI (15) koaguláza negativní stafylokoky (nejčas-těji Staphylococcus epidermidis 50-75 % infekcí), dále Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes, méně často Corynebacterium species, gram negativní koky, streptokoky, kandidové infekce. • funkční: v převážné většině nadměrná funkce zkratu s projevy likvorové hypoten-ze kultivované Staphylococcus aureus, Staphylococcus koaguláza negativní, Streptococcus epidermidis, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus, E. coli, Enterobacter species. Anaerobní flóra je nej-častěji zastoupena kmeny Peptostreptococcus, Bacteroides, Prevotella species. Většina ran vša 1 Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Infekce krevního řečiště Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PharmDr Nejčastějším patogenem byl Staphylococcus aureus v 6 případech (z toho v jednom případě MRSA), Staphylococcus koaguláza-negativní ve 3 případech, v jednom případě Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus hominis, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus species a Escherichia coli

cem koaguláza negativní kmen Staphylococcus, Klebsiella pneumoniae a Proteus mirabilis. (U mladých sexuálně aktivních žen může být příčinou akutní IMC také Chlamydia tracho-matis, Neisseria gonorrhoeae nebo herpes simplex virus. Dysurie provázejí též vaginitidu způsobe-nou kvasinkami (Candida albicans) nebo infekc Staphylococcus species koaguláza-negativní 72 38,9 Staphylococcus aureus 36 19,5 Escherichia coli 20 10,8 Klebsiella pneumoniae 15 8,1 Pseudomonas aeruginosa 12 6,5 Enterococcus 9 4,9 Enterobacter 7 3,8 Proteus 5 2,7 Streptococcus 3 1,6 Candida 2 1,1 Burkholderia cepacia 1 0,5 Morganella morgagnii 1 0,5 Acinetobacter 1 0,5 Haemophilus. Nejčastějšími bakteriálními původci infekcí krevního řečiště ve FNO jsou kmeny následujících species: - koaguláza-negativní stafylokoky 29% - Escherichia coli 11% - Staphylococcus aureus 8% - Klebsiella pneumoniae 7% - Enterococcus sp. 6% - Pseudomonas aeruginosa 4% - Enterobacter sp. 3% Ostatní bakteriální druhy se jako. Beta-laktamáza negativní, ampicilin rezistentní (BLNAR) kmeny H. influenzae Musí být považovány za rezistentní k cefuroximu i přes zjevnou citlivost in vitro. Kmeny Enterobacteriaceae, zvláště Klebsiella spp. a Escherichia coli produkující beta-laktamázy rozšířeného spektra (ESBL, extended spectrum beta-lactamase

OBJEDNÁVKA VYŠETŘENÍ Objednávka vyšetření - molekulární detekce mikroorganismů. Při zadávání objednávky je nutné vyplnit jméno zvířete, materiál a alespoň jeden identifikační znak tj. číslo čipu, číslo zvířete nebo zápisové číslo - Staphylococcus aureus (včetně B-laktamázu produkujících a methicilin-rezistentních kmenů), - Staphylococcus epidermidis (včetně B-laktamázu produkujících a methicilin-rezistentních kmenů), - jiné koaguláza-negativní stafylokoky (včetně methicilin-rezistentních kmenů), - Streptococcus species

Staphylococcus epidermidis články a rad

 1. Staphylococcus aureus (včetně ß-laktamázu produkujících a methicilin-rezistentních kmenů), Staphylococcus epidermidis (včetně ß-laktamázu produkujících a methicilin-rezistentních kmenů), jiné koaguláza-negativní stafylokoky (včetně methicilin-rezistentních kmenů), Streptococcus species
 2. The species causing infection in the ¿UVW few days are 1032 G. W . BOWYER, N. D. ROSSITER •Anaerobně opakovaně negativní . Mikrobiologie 19.12.2011 Staphylococcus sp. - koaguláza neg. Staphylococcus aureus MRSA! • ANAERONÍ KULTIVAE:negativní
 3. Staphylococcus aureus hlavní primární zdroje: • endokarditis, septická tromboflebitida koaguláza-negativní stafylokoky (kolonizující kožn ESCO - Escherichia coli, PRSP - Proteus species, SAEN - Salmonella enteritidis SATY - Salmonella typhi, KLPN - Klebsiella pneumoniae
 4. Nález: pomnož Staphylococcus koaguláza negativní. MuDR Jiří Heráček konstatoval, přes negativní nález, že Lactobacillus species do mužského pohl. ústrojí nepatří a přenos je možný jen při pohlavním styku, infekce prý proběhla a nyní je možný její návrat, z USG - ledviny bez patol., mechýř s objemem 600 ml.
 5. ace bakteriální flórou zevního ústí uretry •Konta
 6. Staphylococcus aureus (citlivý na methicilin)£ Koaguláza-negativní stafylokoky (citlivé na methicilin) Streptococcus agalactiae . Streptococcus pneumoniae. 1 . Streptococcus pyogenes a další beta-hemolytické streptokoky . Skupina Streptococcus viridans . Aerobní gramnegativní mikroorganismy . Capnocytophaga spp. Eikenella corroden
 7. is, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus species a Escherichia coli. Ve 4 případech užívali pacienti v době.

Bacteroides - WikiSkript

Bacillus anthracis#, Corynebacterium species, Enterococcus faecalis#, Enterococcus faecium# Listeria monocytogenes, Nocardia asteroides, Staphylococcus aureus#, koaguláza-negativní stafylokoky (včetně Staphylococcus epidermidis), Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus species, Streptococcus. tetrádách. Tyto bakterie jsou kataláza pozitivní, oxidáza a koaguláza negativní. Na živných půdách rostou kolonie v barvách růžové, žluté, červené, smetanové a zároveň netvoří exopigmenty. Na krevním agaru netvoří hemolýzu. V současné době je v tomto rodě zahrnuto osmnáct druhů

Streptococcus epidermidis, ภาพที่1: แสดงรูปร่าง การเรียง

CrCl: 10-30 ml/min. 500 mg/125 mg dvakrát denně. CrCl < 10 ml/min. 500 mg/125 mg jedenkrát denně. Hemodialýza. 500 mg/125 mg každých 24 hodin, plus 500 mg/125 mg v průběhu dialýzy, a opakovaně na konci dialýzy (vzhledem k tomu, že sérové koncentrace amoxicilinu i kyseliny klavulanové jsou sníženy koaguláza-negativní stafylokoky se stávají hlavními izolo- Staphylococcus epidermidisare often isolated resistant strains, which are capable of transmitting the resistance not only within a species, but also interspecies. Our results con-firm that S. epidermidisstrains were confirmed as the most resistant inside of its species,. Aktuální příloha. Nejčastější původci nozokomiálních nákaz Výskyt jednotlivých mikrobiálních agens vyvolávajících NN kolísá ve vztahu k regionu i typu zdravotnického oddělení

Antibakteriální spektrum in vitro: - Grampozitivní aerobní bakterie: Staphylococcus aureus (včetně beta-laktamázu produkujících kmenů a methicilin-rezistentních kmenů), Staphylococcus epidermidis (včetně beta-laktamázu produkujících kmenů a methicilin-rezistentních kmenů), jiné koaguláza-negativní stafylokoky (včetně. Salmonella species, Brucella species and Staphylococcus aureus mohou infikovat meningy koaguláza negativními stafylokoky, Corynebacterium sp., PCR je zvláště užitečná tam, kde je kultivace negativní kvůli již nasazené. Staphylococcus aureus (včetně ß-laktamázu produkujících a methicilin-rezistentních kmenů), Staphylococcus epidermidis (včetně ß-laktamázu produkujících a methicilin-rezistentních . kmenů), jiné koaguláza-negativní stafylokoky (včetně methicilin-rezistentních kmenů), Streptococcus species. Aerobní gramnegativní bakterie Dobrý den, na gynekologické prohlídce mi bylo zjištěno tohle: Poševní bakteriální zánět - nálezy: Streptococcus viridans, Staphylococcus sp. (koaguláza-negativní), Gardnerella vaginalis masivně, Escherichia coli. Dostala jsem Entizol500 mg vag tablety. Chtěla bych se zeptat, jestli je nutné léčit i partnera?.. Vertaling API; Over MyMemory; Inloggen.

Enterococcus faecium Staphylococcus aureus Koaguláza-negativní stafylokoky Streptococcus agalactiae Streptococcus pneumoniae Streptococcus pyogenes Streptokoky skupiny C Streptokoky skupiny G. Haemophilus influenzae Moraxella catarrhalis Neisseria species Enterobacteriaceae Pseudomonas species Staphylococcus aureus* koaguláza-negativní stafylokoky. Streptococcus agalactiae Streptococcus pneumoniae. Clostridium perfringens. Peptostreptococcus anaerobius Peptostreptococcus species ovlivněna příjmem potravy a absorpce z perorální suspenze je podobná té, které je dosaženo u potahovaných tablet

Staphylococcus aureus. 2 ≤ 2 > 2 . Koaguláza-negativní stafylokoky ≤ 0,25 > 0,25 . Enterococcus. 1 ≤ 4 > 8 . Streptococcus A, B, C, G. 5 ≤ 0,25 > 0,25 . Streptococcus pneumoniae. 3 ≤ 0,5 > 2 . Enterobacteriaceae > 8 . Gramnegativní anaeroby ≤ 4 > 8 . Grampositivní anaeroby ≤ 4 > 8 . Hraniční hodnoty vztahující se k non.

Staff View: Vlastnosti a klinický význam koaguláza

 1. Holky, nevíte někdo, sestra mi napsala do průkazky u výtěru z pochvy negativní, ale když se podívám do výsledků z laboratoře, je tam nález Staphylococcus species koaguláza negativní. výtěr pochvy na Moje těhotenství.c
 2. Již tato skutečnost je důležitým přínosem, protože je možné, a v podstatě nutné, zohlednit v antibiotické léčbě primární rezistenci, která je u jednotlivých bakteriálních species předem definována
 3. Byly vykultivovány pouze gram-negativní bakterie z čeledi Enterobacter sp., koaguláza-pozitivní Staphylococcus spp, a β-hemolytický Streptococcus spp. 1,3-6. Běžně jsou též u plazů (1998). Hepatic abscess due to Corynebacterium species in desert tortoise, Gopherus agassizii. Bulletin of the Association of Reptilian and.
 4. KNS koaguláza negativní stafylokok λ lambda, označení vlnové délky M. Malassezia pfysiological characteristics of genus Malassezia and especially of M. pachydermatis species. It also occupied by otitis externa etiology, clinical symptoms and types of microorganisms, Staphylococcus intermedius
 5. denote translation in English-Czech dictionary. en For the purposes of calculating the risk-weighted exposure amount for this position, the provisions in points 52 to 54 shall apply subject to the modifications that 'T' shall be adjusted to e* in the case of funded credit protection; and to T-g in the case of unfunded credit protection, where e* denotes the ratio of E* to the total.
 6. Jediná dostatečná evidence je ALT u koaguláza in vitro EDTA + amfotericin B -na Candidu species Nedoporučuje se: Staph aureus, Candida spec. Katetrovázátka - ATB -ústup teplot a negativní kultivace po 1 týdnu (64,5 vs 35.5%) U DPV jednoznačná data , ale chybí
 7. denotes translation in English-Czech dictionary. en For the purposes of calculating the risk-weighted exposure amount for this position, the provisions in points 52 to 54 shall apply subject to the modifications that 'T' shall be adjusted to e* in the case of funded credit protection; and to T-g in the case of unfunded credit protection, where e* denotes the ratio of E* to the total.

Staphylococcus aureus - -= CIT VF

4 Pomocí soupravy PASTOREX™ STAPH-PLUS bylo rovněž analyzováno 138 stafylokokových izolátů jiných než S. aureus, včetně S. epidermidis, S. haemolyticus, S. hominis, S. saprophyticus, S. schleiferi, S. lugdunensis, a jiných druhů.Negativní výsledek byl získán pro 137 ze 138 izolátů, jak je znázorněno v tabulce 2 • Staphylococcus aureus • Koaguláza neg. Stafylokoky • Streptococcus pneumoniae • Streptococcus spp. Gram, species, rezistence (MRSA) 4,5h Testy rezistence hemokultura negativní 50 50 pozitivních výsledk. Identifikace bakteriálního druhu - odběr a transport vzorku Mezi nejzávažnější rezistentní bakterie, které komplikují léčbu na intenzivních odděleních patří MRSA - methicilin-rezistentní Staphylococcus aureus, MRCNS - methicilin rezistentní koaguláza negativní stafylokok, VISA - Staphylococcus aureus se sníženou citlivostí k vankomycinu, PRSP - Streptococcus.

staphylococcus spp.- koagulaza negativna pred porodom ..

překlad inherentní ve slovníku češtino-angličtina. Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte Staphylococcus simulans a Staphylococcus chromogenes jsou v současné době převládajícími druhy CoNS v etiologii mastitid (Smola, 2006). 5.2 Mastitida u koz Koaguláza negativní stafylokoky jsou nejčastějšími mikroorganismy při vzniku subklinických mastitid u koz (Contreras et al., 2003) a to ve 25 až 93 % případů z. Staphylococcus aureus Kontrola symptomů: Možné příčiny zahrnují Infekce horních dýchacích cest. Podívejte se nyní na úplný seznam možných příčin a stavů! Chcete-li zúžit vyhledávání, promluvte si s naším Chatbotem

Přítomnost koaguláza pozitivních stafylokoků byla prováděna podle ČSN EN ISO 6888-1, průkaz baktérií Staphylococcus aureus byl prováděn po pomnožení v pufrované peptonové vodě (OXOID, UK) při teplotě 37 °C po dobu 24 hodin. Ke kultivaci bylo použito médium Baird-Parker (OXOID, UK) Onemocnění je vyvoláno termostabilním enterotoxinem (snese 20 minutový var) produkovaným některými kmeny Staphylococcus aureus. (Zřídka bývá producentem enterotoxinu jiný druh stafylokoků včetně koaguláza negativních). Ze známých 5 odlišných toxinů A - E způsobuje enterotoxikózu nejčastěji typ A Nejčastějšími původci těhotenských komplikací jsou Streptococcus agalactiae, poté E. coli, Staphylococcus aureus a koaguláza negativní Staphylococcus species (Velemínský et al., 2005). 2.3 Staphylococcus aureus (STAU) Patří mezi pyogenní koky, tedy takové, které vyvolávají hnisání. Je to G+ kok, tvořící shluky

Methicillin resistance in Staphylococcus aureus In-Patients Total isolates % MR 60 - 55 - 50 - 45 - 40 - 35 - 30 - 25 - 20 - 15 - 10 - 5 - Isolates of the same species from the same patient within 365 days were considered duplicates (and excluded negativní. Title (Klinická mikrobiologie - nově se formující obor Dále se na jejich vzniku podílejí kmeny Pseudomonas sp., Proteus sp., Providencia sp., Morganella sp., Klebsiella sp., koaguláza-negativní stafylokoky a další species. K iniciální antibioterapii nozokomiálních uroinfekcí jsou vhodné aminopeniciliny v kombinaci s aminoglykosidy nebo aminopeniciliny s inhibitory bakteriálních beta. Abstract. Bachelor thesis deals with infections affecting the urogenital tract of women in fertile age. The theoretical part is focused on all producers of urogenital infections causing complications for women, which include the total discomfort as in sex, difficulty in urination or postinflammatory complications for example infertility, but also discusses the adverse effects of infections on. Staphylococcus haemolyticus is a member of the coagulase-negative staphylococci (CoNS). It is part of the skin flora of humans, and its largest populations are usually found at the axillae, perineum, and inguinal areas

Staphylococcus aureus tvořil výrazně menší část (méně než 20 %) zachyce-ných koaguláza pozitivních stafylokoků. Dočištění u ČOV 1 (dvě stabilizační nádrže) většinou snížilo počty koaguláza pozitivních stafylokoků až na hodnotu méně než 1 ktj ve 100 ml Nejčastěji se z hemokultur kultivovali koaguláza-negativní stafylokoky (56%), dále Staphylococcus aureus (19%), zástupci rodu Candida (9%), zástupci čeledi Enterobacteriaceae (9%), Pseudomonas aeruginosa (3%) a zástupci rodu Enterococcus (2%)

Corynebacterium, Enterobacter, Staphyloccocus aureus, Staphyloccocus koaguláza negativní, Citrobacter a Streptoccocus viridans) byl pacient současně s aplikací buněčné léčby přeléčen. Common bacteria causing e.g. diarrhoea or respiratory infections in several animal species have become more resistant to (rod Lactobacillus nebo Pediococcus) a koaguláza-negativní the most recent version of EN/ISO 6888-1 or 2 is recommended for the enumeration of Staphylococcus aureus and the most recent version of standard ISO 11866. However, the most recent version of standard ISO 6785 or EN/ISO 6579 is recommended for the detection of Salmonella, the most recent versions of standards EN/ISO 11290-1 and 2 are recommended for detection of Listeria monocytogenes, the most recent version of EN/ISO 6888-1 or 2 is recommended for the enumeration of Staphylococcus aureus and the. Invasive methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections in the United States. JAMA. 2007 Oct 17; 298 (15): 1763-71 4) World Health Organisation [online]. Copenhagen : 7 April 2011 [cit. 2011-05-06]. Complacency kills. Antibiotic resistance still on the rise in Euro- pe. Dostupné z WWW: . 5) World Health Organisation [online]. 2011. MZP0002071101. Výzkum a ochrana hydrosféry - výzkum vztahů a procesů ve vodní složce životního prostředí,. orientovaný na vliv antropogenních tlaků, její. trvalé užívání a ochranu, včetně legislativníc

acidosis lactica & Candida & deshidratacion Kontrola symptomů: Možné příčiny zahrnují Bakteriální přerůstání tenkého střeva. Podívejte se nyní na úplný seznam možných příčin a stavů! Chcete-li zúžit vyhledávání, promluvte si s naším Chatbotem

 • Generace sněhových vloček.
 • Claudia o'doherty.
 • Obrázky levandule.
 • Zluta barva obleceni.
 • Acr auto české budějovice.
 • Asymptotická přímka.
 • Výbava pro miminko cena.
 • Republican party.
 • Dubovy tram cena.
 • Českomoravská vrchovina mapa.
 • Vodní mikrosvět.
 • Martinus katalog.
 • Dovolená řecko levně.
 • Tlak na spáncích.
 • Vrátná dolina webkamera.
 • Kuličky do pískové filtrace.
 • Rozpustná vláknina pro děti.
 • Absinth puvod.
 • Dnes vichřice.
 • Sekačky hecht náhradní díly.
 • Chocoland výrobky.
 • Cervene ucho a tvar.
 • Gucci pantofle bazar.
 • Nikon af s 50mm f/1,8g bazar.
 • Wiki jahve.
 • Býk znamení.
 • Goldwell kerasilk recenze.
 • Ssd harddisk.
 • Most špionů trailer.
 • Vodní dům hulice u přehrady želivka.
 • Syry cena.
 • Tlumící drogy.
 • Hoegaarden sklenice 3l.
 • Kdy muzu jist po trhani zubu.
 • Arlberg st anton a lech zürs.
 • Drozd kvíčala zvuk.
 • Quessantské miniovečky.
 • Struktura 8d.
 • Umístění obrázku ve wordu.
 • Jak vzniká rýma.
 • Liaz čsad.