Home

Slínovec opuka

Opuka - Wikipedi

slínovec. Na této stránce jsou výsledky na dotaz slínovec v aktuálním křížovkářském slovníku.Slovník se neustále rozrůstá. Pokud ti zde nějaká definice chybí nebo o nějaké víš, POŠLI NÁM SVOJI DEFINICI právě skrze tento formulář. Tabulka výsledk opuka. Legenda křížovky Výraz do křížovky; opuka → hornina: opuka → slínovec: Nalezl jsem celkem 2 možnosti výsledku pro legendu křížovky Křížovník - online křížovkářský slovník zcela zdarma nejen pro Váš počítač. Funguje dobře i na tabletu a mobilu. Pomůže s hledáním výrazu: slínovec Slínovec (opuka), travertin 2400 Jsou-li známy přesnější hodnoty objemové hmotnosti hornin stanovené v nalezištích, uvažují se místo hodnot zde uvedených slínovec. Nacházíte se ve vyhledávání křížovkářského slovníku, který právě zobrazuje veškeré shody, které nalezl pro hledaný výraz slínovec. Pokud zde nevidíte žádnou odpověď, kterou hledáte, zkuste nejdříve překontrolovat, zda jste zadali správně hledanou frázi

Opuka - obecné informace : ČLUZ a

opuka: pukající slínovec na 5 písmen: opuka: deskovitě pukající slínovec na 5 písmen: kosa: písčitý val na 4 písmena: slínovec: zpevněná jílovitá hornina na 8 písmen: kosa: písčitý val na mořském pobřeží na 4 písmena: bar: písčitý val na mořském dně na 3 písmena: slínovec: slín zpevněný tlakem nadloží na. písčitý slínovec. Na této stránce jsou výsledky na dotaz písčitý slínovec v aktuálním křížovkářském slovníku.Slovník se neustále rozrůstá. Pokud ti zde nějaká definice chybí nebo o nějaké víš, POŠLI NÁM SVOJI DEFINICI právě skrze tento formulář. Tabulka výsledk

Slínovec - Brněne

deskovitě pukající slínovec. Právě si zobrazuješ nalezené výsledky hledaného výrazu deskovitě pukající slínovec.Pokud k tomuto spojení nevidíš správný výsledek a znáš ho, pomoz nám obohatit tento slovník a vlož jeho definici díky jednoduchému formuláři. Snažíme se postupně vlastními silami také rozšiřovat slovník, kdyby však každý návštěvník vložil. Písečný vrch u Bečova - vypreparované xenolity podložních hornin (slínovec - opuka) původně vytržené při mohutném freatomagmatickém výbuchu z podložních druhohorních křídových sedimentů. Fotka 1368 ve fotogalerii Písečný vrch u Bečova (Most)

písčitý slínovec. Právě si zobrazuješ nalezené výsledky hledaného výrazu písčitý slínovec.Pokud k tomuto spojení nevidíš správný výsledek a znáš ho, pomoz nám obohatit tento slovník a vlož jeho definici díky jednoduchému formuláři. Snažíme se postupně vlastními silami také rozšiřovat slovník, kdyby však každý návštěvník vložil pouhých několik. slínovec(opuka), travertýn 24 ZÁSYPOVÉ MATERIÁLY cihelná dr ť z cihel 12 z cihelného zdiva 13 keramzit net říd ěný 6 jemná frakce 0-4 mm 9 hrubá frakce podle zrn ění 450 4550 pemzový písek slínovec (opuka), travertýn 24 drcené cihly, cihelný písek 15 Y\VRNRSHFQtVWUXVNDNXVRYi JUDQXORYDQi ]UQLWi OHKþHQi 17 / 12 / 9 popílek 10 - 14 NHUDP]LWKUXEê QHW tG Qê MHPQê 5 / 6 / 9 perlit expandovaný 1 - 2 StVHN YROQ V\SDQê 14 - 19(16) stavební rum 13 ãNYiUDNDPHQRXKHOQi NRWORYi 9 DVIDOW åLYLFH 12 asfaltový beton 24 - 25.

8. Klasifikace těžitelnosti hornin Zjišťování a určování těžitelnosti jsou jedním z nejdůležitějších úkolů inženýrskogeologického průzkumu pro různé typy staveb (dopravní stavby, základy budov, tunely, inženýrské sítě, kanalizace apod.).Rozsah zjišťování této vlastnosti závisí především na typu stavby, geologických a geomorfologických poměrech. Opuka je pojem sice běžně užívaný, ovšem velice nejednoznačný. Jde o název lidový či technický, jemuž se odborná petrografie (nauka o horninách) většinou vyhýbá a nahrazuje ho exaktnějšími pojmy jako písčitý slínovec, prachovcovitý vápnitý jílovec ap. Problémem ovšem je, že i tyto horniny jsou značně. SLÍNOVEC, OPUKA. 1. Úlomkovité usazené horniny ZÁSTUPCI • Štěrk = hrubozrnná nezpevněná hornina tvořená úlomky (větší než 2mm) - získává se z říčních nánosů, u horních toků řek (rychle tekoucích), na mořském pobřeží, popř. ledovcového původ Písečný vrch u Bečova - maarová brekcie metamorfovaných vulkanitů s xenolity podložních sedimentárních hornin (slínovec - opuka ve středu obrázku) Písečný vrch u Bečova - vypreparované xenolity podložních hornin (slínovec - opuka) původně vytržené při mohutném freatomagmatickém výbuchu z podložních druhohorních. Podle toho co vím, tak opuka má velmi proměnlivé složení. Jedná se vlastně o slínovec, který v pojivu obsahuje vápník. Předpokládám, že by mohlo dojít k jeho uvolňování do vody, což by mohlo zvednout celkovou tvrdost vody

2. Slínovec (opuka), v nemž jeskyne vznikly, má ruzné složení, obsahuje napríklad ruzné množství písku ci jehlic morských hub. To ovlivnuje jeho barvu. Jakou barvu má hornina po levé a pravé strane Jeskyne v zatácce? 3. Pseudokrasové jeskyne v této oblasti jsou tvoreny soustavou puklin Příloha A1 - Objemové tíhy materiálů, plošné tíhy prvků Objemové tíhy vybraných materiálů dle EN dopor. cementový beton obyčejný nevyztužený 20 - 28 24 železobeton a předpjatý beton s netuhou výztuží 25 beton těžký (pro vyztužený +1) >28 dle v ýrobc Nerovnosti vrstevních ploch • Mechanické - čeřiny, bahenní praskliny, hieroglyfy, otisky kapek, stopy, stružky, rýhy • Organické - zkameněliny (fosílie) - vůdčí zkamenělina 1. 2.}zákon stratigrafický 1. stratigrafický zákon - zákon superpozice (posloupnosti vrstev): v normálním vrstevním sledu jsou vrstvy uložené nahoř OPUKA -české specifikum, název, snadná opracovatelnost • písčitý slínovec - obsahuje křemitá zrna, jílové minerály,slída • sediment, pojivou složkou je karbonát vápenatý • lomy severozápad od Prahy, zlatá opuka • výhradní materiál pražských románských domů • Rotunda sv.Martina, reliéf sv

Spongilit je češtině vžitý termín pro jemnozrnný křemičito-vápenatý slínovec - jeden z druhů opuky, tedy hlubokomořskou usazenou horninu, pocházející povětšinou ze svrchní křídy.V křídových vrstvách Českého masívu vytváří spongility mocná souvrství Opuka. Opuka je usazená hornina, prachovitý druh slínovce. Opuka vznikala z nejjemnějších částic usazených na mořském dně. Tvoří ji jílovité a prachovité částice, dále obsahuje vápencové složky a jehlice mořských hub mikroskopických rozměrů (tzv. spongie). Množství těchto jehlic určuje její pevnost a trvanlivost slín slínovatka a jeho zpevněný ekvivalent nazývaný slínovec jsou hybridní horniny řady jíl (jílovec) - vápenec ().Termínů se užívá při proměnlivosti složení, nebo není-li složení přesně známo, tj. nelze-li rozhodnout, jde-li o jílovitý vápenec nebo vápnitý jílovec Slínovec, opuka - zpevněný písečný slín (velmi jemný pískovec); barva šedá; zpevněný Jílovité břidlice - výrazně vrstevnatá; tvrdá skalní hornina; barva hnědošedá 11) Přeměněné (metamorfované) horniny Metamorfóza hornin je přeměna hornin v zemské kůře vzniklá účinkem vnitřních (endogenních) sil

Slínovec - Zdera

písčitý slínovec na 5 písmen: opuka: zkontrolováno: Další varianty pro písčitý slínovec. A v rozšířené shodě nabízíme následující výpis, který zohledňuje každé jedno slovo zvlášť ze spojení písčitý slínovec. Proto mohou být výsledky tématicky z jiných okruhů slínovec. Na této straně najdete výsledky pro hledaný dotaz slínovec.Maximální počet výsledků je omezen na pouze několik nejlepších shod. Pokud tu nejsou výsledky pro slínovec, vyzkoušejte nabízené alternativy a nebo štěstí s jinak položeným dotazem.. Prohledat alternativy slínovec: sli, slí hřbet, sli lanka hl mesto, sli rtu, sli tina kovu, sli tu na medi a cinu. opuka: stavební materiál na 5 písmen: opuka: hornina na 5 písmen: opuka: pukající slínovec na 5 písmen: opuka: druh slínovce na 5 písmen: opuka: písčitý slínovec na 5 písmen: opuka: druh horniny na 5 písmen: opuka: světlá pukající hornina na 5 písmen: opuka: deskovitě pukající slínovec na 5 písmen: opuka: prachovitý. 131) Slinité horniny: slín, slínovec, břidlice, opuka. 132) Platforma: Propracovaný, nelze děli vrásněním. 133) Činnost sopky: efusivní (výlevná), eruptivní (výbuch) 134) Mocnost vrstvy: <1 cm - lamina. 1-25 cm - deska >25 cm - lavice. 135) Co je v chebsko dyleňském plutonu: fylit, svo

- skalní horniny zdravé ve vrstvách do 150 mm: jílovec, slepenec s jílovitým tmelem, břidlice, pískovec s jílovitým nebo slinitým tmelem, písčitý slínovec, opuka - skalní horniny vyvřelé, přeměněné a usazené, navětralé a rozpukané s plochami dělitelnosti do 150mm - navětralá žula, rula, andezit, křemenec, pískove SLÍNOVEC, OPUKA PRACHOVEC VÁPENEC, DOLOMIT, TRAVERTIN, VŘÍDLOVEC, HRACHOVEC, PĚNOVEC, PSACÍ KŘÍDA, JEZERNÍ KŘÍDA, SINTR, CICVÁR JÍLOVÁ BŘIDLICE PRACHOVÁ BŘIDLICE Slínité horniny 0,004 mm Psefity Psamity Aleurity Ferolity Pelity ŠTĚRK PÍSEK JÍL 0,063 mm 2 mm GEYZIRIT, LIMNOKVARCIT, DIATOMIT, KŘEMELINA, DIATOMOV Title: Geologie Author: Efka Last modified by: GNK Created Date: 4/6/2014 8:37:50 PM Document presentation format: P edv d n na obrazovce (4:3) - A free PowerPoint PPT presentation (displayed as a Flash slide show) on PowerShow.com - id: 7b0053-ZmE2 Opuka. dobře se odlučuje podle puklin a vrstev; složení: jílovec s příměsí kalcitu a písku; využití: stavební kámen Staré Prahy (Karlův most) Slínovec. složení: vápenitý jílovec; Jílovité břidlice. tence vrstevnaté, celistvá hornina, snadno se štípe na desky, matný až sametově lesklý povrc Stránky o architektuře, urbanismu, umění, historii a cestování. Úlomkovité sedimenty (klastické) nahromadění úlomků starších horni

Slínovec - Přepychy

ZEĎ a ŠTĚT - stavby z kamene - Opuka - Benátk

Jedná se o stráně s jižní až západní orientací, jejichž matečnou horninou je slínovec (opuka) - velmi světle zbarvená hornina - odtud označení. Taková místa, často vystupující nad zemědělskou krajinou jsou už zdálky nápadná - přímo svítí. Stráně jsou teplé a suché, na humus chudé půdy vystaveny. ec s jílovitým tmelem, břidlice, pískovec s jílovitým nebo slinitým tmelem, písčitý slínovec, opuka - skalní horniny vyvřelé, přeměněné a usazené, navětralé a rozpukané s plochami dělitelnosti do 150mm - navětralá žula, rula, andezit, křemenec, pískove

Sedimentární horniny - slín a slínovec

opuka Klastické b ř idli č naté jílovitá b 2500 slínovec (opuka), travertýn 2400 dolomit 2800. Zatížení deskovitě pukající slínovec (5 písmen) opuka: vrstevnatý (8 písmen) vrstvový: zpevněný til (5 písmen) tilit: slín zpevněný tlakem nadloží (8 písmen) slínovec: dutý stonek zpevněný kolénky (6 písmen) stéblo: hornina (3 písmena) jíl: slín (3 písmena) jíl: jíl slovensky (2 písmena) íl: zemitá hornina (3 písmena.

deskovitě pukající slínovec (1 správná varianta) v

• slín a slínovec (opuka) - nezpevněná popř. zpevněná světle hnědá či šedá hornina tvořená vápencovým prachem vzniklá na dně moří • tuf - zpevněný sopečný popel 2) sedimenty neklastické, typicky chemické, biochemické a organogenní. Při vzniku těchto hornin převládaly chemické nebo biologické pochody Vápnitojílovitý slínovec - opuka. Bělohorské souvrství - zářez cesty před potokem za odbočkou na Nebušice. Autor: Tomáš Kočí. Opukový lůmek v Divoké Šárce. Bělohorské souvrství - spodní turon. Autor: Tomáš Kočí. Vůdčí zkamenělina spodního turonu - bělohorské souvrství České křídové pánve

slínovec - křížovkářský slovní

Křížovkářský slovník - opuka (ověřeno

Pläner (Singular der, Plural die Pläner) ist die historische bzw. traditionelle summarische Bezeichnung für eine Reihe von marinen Sedimentgesteinen der Oberkreide, insbesondere des Cenoman und Turon in Mitteleuropa und im Baltikum.In modernen geowissenschaftlichen Systematiken findet sich der Ausdruck lediglich noch als Namensbestandteil einiger lithostratigraphischer Einheiten, jedoch. Hornina: slínovec, pískovec, opuka Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování) Ochrana a střety zájmů. Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR) Kód AOPK ČR: 1088 ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK Č Slínovec je sedimentární jemnozrnná hornina složená převážně z jílových minerálů. Většinou tmavě až světle šedá. Je podobná jílovci. Na rozdíl od něho reaguje s kyselinou chlorovodíkovou, protože obsahuje (kalcit). Druh slínovce je např. opuka. Vzniká zpevněním slínu Hornina: pískovec, prachovec (siltovec), opuka, slínovec Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování) Ochrana a střety zájmů. Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČG 94 Obr. 1c Vzorek č. 1 - velmi jemně vrstevnatý písčitý slínovec, v horní části nábrusu je patrné křížové zvrstvení, což dokládá změnu sedimentačních podmínek. Foto B. Šreinová. Vzorek 1 - jemnozrnný pískovec až slínovec s výrazným podílem karbonátu (s převahou kalcitu).V České republice je tato hornina označována jako opuka

Učitel řádně a jasně demonstruje opuku a vysvětlí žákům obtížnější pojem vápnitý slínovec. Opuka je celkem vhodná hornina k tomu naučit žáky připravovat petrologický vzorek, např. o rozměrech 9 × 6 × 2 cm. Dále je vhodné učitelovo povídání propojit s historií staveb románské Prahy a upozornit žáky, na. Materiálem je místní bělavá, lehce nažloutlá opuka, jemně písčitý slínovec se silnou prachovou příměsí túrou, (podle určení P. Čepka z přírodopisné fakulty UK v Praze). Zdivo je kvádříkové, řádkové, výška řádků se pohybuje mezi 5 až 14 cm, převažuje výška kolem 10 cm. Nejdelší zjistitelný kvádřík. Zdejší písčitý slínovec neboli opuka je ztuhlým dnem svrchnokřídového moře, které zalévalo zdejší kraj před 120 milióny let. Příkré západní svahy vymodelovala zase voda moře v třetihorách. Dokládá to i množství zkamenělin, které se tu občas nacházejí.Po široké pohodlné cestě, která sleduje horní okraj. ŠÍR, J. (2015): Foto - Vidoule. In: Fotoarchiv České geologické služby [online databáze]. Praha, Česká geologická služba [cit. 2020-11-14]

Mikrofotografie slínovce (opuky) - Perun

Křížovkářský slovník - slínovec (ověřeno

 1. Těžený kámen je využívám pro pro hrubou i ušlechtilou kamenickou výrobu. Za lomem se nachází odvalová halda. Lom dosahuje výšky přibližně 10 metrů, šířka lomu je asi 40 metrů. Těženou surovinou je spongilitický písčitý slínovec (opuka) turonského stáří. Sklon vrstev je velmi mírný. Geologie
 2. Ž I V O Č I C H O V É Prvoci. Houbovci. Žahavci Ploštěnci . trypanosoma houba nezmar ploštěnka. měňavka (sasanka) motolice. trepka (korál
 3. Náš RD stojí zhruba na rovném pozemku, respektive jeho svažitost je 80cm na 16m. prvních 40cm rostlého terénu je jílovitá ornice (bývalé pole) a dále je slínovec možná opuka ( ve větší hloubce (1,8 a více) s tím měl i bagr co dělat aby to utrh)
 4. SLÍNOVEC (OPUKA) - písčito-vápenitý jílovec - světlá barva, stavební kámen, - Česká křídová pánev (Litomyšlsko, Svitavsko) - zkameněliny (mlži, korýši,..) GEOLOGIE. Nauka o zemském tělese (stavba, složení, děje) Země jako geologické těleso - zemské jádro - zemský plášť - zemská kůra (oceánská, pevninská
 5. Vladimír Panoš Věnováno všem, kdo zasvětili a obětovali svůj život objevování a poznávání tajemství krasu a jeskyní MEZINÁRODNÍ SPELEOLOGICKÉ UNiE (UNESCO) (angličtina.

U Dolanského mlýna se rozšířilo i její údolí, říční niva. Dosahuje v těchto místech šířky několika stovek metrů. Změnilo se i geologické podloží. Na vypreparovaných svazích údolí vidím horizontálně popraskanou opuku. Spíš než opuka to však bude slínovec Slovo opuka se sice běžně užívá, ale vědecká petrografie (tedy nauka o horninách) se mu obvykle vyhýbá a nahrazuje jej odbornými názvy, jako písčitý nebo spongilitický slínovec, prachovcovitý či vápnitý jílovec, prachovec apod. Jemnozrnná hornina opuka pochází, podobně jako hrubší pískovec (tvořící. Popis trasy: trasa začíná na nejvyšším bodě města Louny (u vodárny nad tratí) a končí 1 km od železniční stanice Jimlín; stezka má 5 zastávek: č. 1 - Lounský vodovod, č. 2 -Podnebí, č. 3 - České středohoří, č. 4 - Ráz krajiny, č. 5 - Pedologie a těžba opuky zpět můžete pokračovat 1 km po modré turistické značce, u železniční stanice Jimlín najdete.

slínovec: částečně zpevněný slín (zcela zpevněný je slinitá břidlice). Pro slínovce v České křídové pánvi se zpravidla používá místního označení opuka. smirek: metamorfovaná hornina tvořená korundem s příměsí magnetitu, křemene aj. (chloritoid, diaspor, margarit), vznikající metamorfózou bauxitů Jak se později ukazuje, je to usazenina křídového stáří, kterou u nás nazýváme opuka. Tvrdý slínovec se značně vysokým obsahem vápence a jehlic mořských hub tvoří, jak zjišťujeme později, pohoří, údolí u suťové planiny na ohromné ploše jižní Bolívie, ohraničené na jihovýchodě severním výběžkem pohoří. [10] Opuka je technický výraz pro hodně pevný,štěpný, v přírodě nejčastěji deskovitě odlučný slínovec. Skládá se z uhličitanu vápenatého, jílových minerálů (podle lokalit i různých vlastností) a často i příměsi písku či pozůstatků křemičitých mořských hub. Je to zpevněný sediment druhohorních moří Slínovec - opuka: směs jílu, vápence a písčité složky, světlešedá barva, lasturnatý lom, obsahuj

slínovec v křížovkářském slovníku krizovky-slovnik

 1. y vzniklé přírodním rozkladem hornin. Pro výrobu cihlářského zboží jsou použitelné buď přímo nebo po náležité úpravě. Patří mezi ně spraše, sprašové hlíny, hlíny naplavené a úboční, cihlářské jíly a slíny a zpevněné cihlářské suroviny ( opuka, slínovec apod. ). Cihelný stře
 2. = opuka; písčitý slín/slínovec. arkose = arkóza, druh pískovce světlejší barvy s vyšším podílem živců (nejsnáze větrají) basin = pánev. bioherm = bioherma; zvápenatělé korály a řasy, někdy též podmořské prahy z tohoto nadrceného a znovu stmeleného materiálu. brecci
 3. PDF | The paper deals with grinding tools from the Stroke Pottery culture period (STK; 5100/5000-4500/4400 cal. BC). Apart from unification of the Czech... | Find, read and cite all the research.
 4. LIGNIT VÁPENEC SVOR SLÍNOVEC KŘEMENEC GABRO FYLIT JÍLOVÁ B ŘIDLICE PÍSKOVEC ŽULA SLEP ENEC SPRAŠ ŠT ĚRK PÍSEK JÍL Pro kterou se používá také ozna čení opuka - 10
VYGOSH

písčitý slínovec na 5 - křížovkářský slovník onlin

Geologicko-mineralogická kolekce . Minerá Opuka Svým složením je opuka písčitý až prachový slínovec, obsahující mikroskopické jehlice z koster mořských živočišných hub, šupinky světlé slídy a zrnka zeleného nerostu glaukonitu, který vznikal na dně mělkých šelfových moří s bahnitým dnem. Prohřáté moře bylo plné života, proto zde dnes nacházíme. opuka - písčitý slínovec s příměsí biogenního SiO2 kvádrové pískovce - jemně vytříděné pískovce ð na konci křídy velké vymírání - skleníkový efekt, vulkanismus, meteori Slín a slínovec • Slínovec - zpevn ěný sediment tvo řený sm ěsí jílovité a prachovité frakce s karbonátovou hmotou. - Obsah karbonátové složky se pohybuje v rozmezí 20-80 % • Většina slín ů a slínovc ů vzniká v mo řském prost ředí, 2013 17 33 Opuka Pís čitý slínovec neboli __ opuka ____ se používá jako ___ stavební kámen ___ kvalitní hornina se t ěží v lomu _____ Přibylov u Skut če_____ opuka hadec eklogit migmatit ortorula amf. metadiorit amfibolit . Title (Microsoft Word - KAMENY KOLEM N\301S - PL -geopark-RG a\370

písčitý slínovec - křížovkářský slovní

Slínovec - zpevněný vrstevnatý ↓slín (směs jílu a vápence), hornina. Obsahuje-li křemen, nazývá se opuka. Jako sochařský materiál je výborná zlatá opuka. Dobře rozpojitelné druhy slouží jako cihlářská surovina. Slitiny - látky vzniklé ztuhnutím taveniny několikasložkové soustavy, představující kompaktní celek Slínovec Usazená hornina světlešedé barvy, která je složena ze směsi jílu a vápence a je pouze určitým typem jílovců. Tyto horniny jsou rozšířeny v celé oblasti české křídové pánve, obvykle obsahují též složku písčitou a je pro ně vžitý název opuka, která je lasturnatého lomu a místy obsahuje i hojné zbytky. Největší vliv na mineralogickém složení zdejší půdy má písčitý slínovec, který vznikl zpevněním usazených slínů (směs jílu a vápence) s podružnou příměsí písčitého materiálu. Opuka, která je zdejší matečnou horninou, pochází ze spodního turonu. Starý opukový lom byl jeden z mnoha lomů na velmi. SLÍNOVEC. JÍLOVÁ BŘIDLICE. SPRAŠ. 2. Na které z uvedených hornin vznikají kvalitní černozemě - 3. Která hornina tvoří tzv. skalní města - 4. Která tvoří pohoří na západním pobřeží Jižní Ameriky - 5. Pro kterou se používá také označení bazalt - 6. Pro kterou se používá také označení granit.

Soubor:Štěpánovská stupňovina, CZ150628-156

deskovitě pukající slínovec - křížovkářský slovník online

 1. b) prachovec, jílovec, slínovec, opuka, c) pískovec, arkóza, droba s karbonátovým nebo železitým tmelem, d) slepenec nebo brekcie s jílovitým pojivem, e) aglomerát, tuf nebo tufit změněný (alterovaný), f) uhlí černé, uhlí hnědé, lignit, g) vápenec, dolomit, magnezit nebo travertin zvětralý
 2. ŠÍR, J. (2015): Foto - Vidoule. In: Fotoarchiv České geologické služby [online databáze]. Praha, Česká geologická služba [cit. 2020-04-16]
 3. protlak se zastavil v polovině, opuka / slínovec je příliš tvrdá Chytací jáma hloubky 2m v patě svahu tratě je sice pažená, ale větší deště by mohly teoreticky ohrozit stabilitu svahu, vlaky nad místem protlaku zpomalují
 4. achát: SiO 2.nH 2 O + příměsi - srostlé, různě zbarvené pásy chalcedonu, opálu a křemene; r = 2,5-2,8: akanthit: AgS (ort.) - ocel. š. až č.; r = 7,2-7.
 5. (slínovec - jílovec s uhličitanem vápenatým, opuka - jílovce odlučné dle vrstev, puklin) - zpevněné jíly, nebobtnají a nerozplavují se vodou Organogenní usazeniny + 2 příklady - vznik usazením těl rostlin, živočichů, schránek, kostí, např. vápenec, dolomit - tvořen uhličitanem vápenatohořečnatým a.

Písečný vrch u Bečova - vypreparované xenolity podložních

 1. Opuka je pojem sice běžně užívaný, ovšem velice nejednoznačný. Jde o název spíše lidový či technický, jemuž se odborná petrografie (nauka o horninách) většinou vyhýbá a nahrazuje jej exaktnějšími pojmy jako písčitý slínovec, prachovcovitý vápnitý jílovec apod
 2. Diskuse Svrchnokřídový slínovec (opuka), deskovitě se drolící na velké části strání se spolupodílí na formování nejen vegetačního krytu, ale spolu s ním i na složení entomofauny zkoumaného území. Zároveň otevřené bílé plochy bez vegetace jsou pozorovatelné z velké vzdálenosti a odtud pochází i vznik názvu.
 3. Zatímco opuka, oznatuje nejčastěji slabě pís označ;ujc obecně jako slínovec. Shrnu-lj uvedená fakta, nejeví se mi termín opukovi stráň jako perspektivní. Doporučuji ted,v rovněž vžitý a přitom dostatečně krátký tern1ín bíl

písčitý slínovec - křížovkářský slovník online - vyluštíme

 1. erál indikuje mořské prostředí? 6. Opuka a pískovec se odnepaměti využívají jako _____ materiál. 7
 2. erály, spongie. jsou mezi pelity a karbonátovými horninamy: 0% Jílovách
 3. Jednou z takto vzniklých vrstev byla šedá, jemně písčitá opuka, (spongilitický slínovec), která dnes tvoří skálu odkrytou na lokalitě v České Metuji. Později moře ustoupilo a území se stalo trvale souší. Ústup moře ale neznamenal klid. Docházelo k pohybům zemské kůry, k vrásnění, proběhly doby ledové a meziledové
 4. 00:19:38-Písčitý slínovec, bílý až nažloutlý kámen, 00:19:42 byl ve středověku v Čechách rozšířeným stavebním materiálem. 00:19:47 O kterou horninu, jež slouží i kamenosochařům, se jedná? 00:19:54-Opuka.-Správně. 00:19:57 Mirek.-E. 00:19:58-Severovýchodem Španělska protéká více než 900 kilometrů dlouhá řeka

2 - geologie.vsb.c

Třebové (3U) je písčitý slínovec, pro který se vžil název opuka. Vznikla zpevněním sedimentů z období svrch-ní křídy. Důkazem jejího mořského původu jsou dobře zachovalé zkameněliny mořských organismů. Ve měs-tě byla opuka využívána jako běžná stavební surovina a najdeme ji i na mnoha historických budovách Můžete zkusit prohledat i tyto nabízené alternativy ke křížovkářskému výrazu jílovitá hornina: jílovitá usazená hornina, jílovitá hornina, zpevněná jílovitá hornina, třetihorní vyvřelá hornina, hrubozrnná vyvřelá hornina, vyvřelá žilná hornina, hornina z jílu a vápence.. Rozšířená shoda. V rozšířené shodě dochází k prohledávání pro každé slovo. Pläner, auch Spongiolith, Opuka, Opoka, Gaize oder Kieselmergel genannt, sind marine Sedimentgesteine.Ihre Zusammensetzung wechselt je nach Lagerstätte, die mineralischen Hauptbestandteile sind Quarz, Kalk, Tonmineralien und Glimmer (hauptsächlich Glaukonit).Die Farbe der Pläner schwankt zwischen graubeige und goldbeige und ist durch einzelne blaugraue fleckenhafte Bereiche gekennzeichnet Uveďte vžitý termín pro písčitý slínovec. 2. Dlouhá mez zahrnuje usazeniny druhohorního stáří, konkrétněji: 3. Usazeniny = _____. 4. Kvalitní restaurátorská opuka je těžena v lomu Přibylov u _____. 5. Který minerál indikuje mořské prostředí? 6. Opuka a pískovec se odnepaměti využívají jako _____ materiál. 7 Czech: besides opuka also silicite, diatomite, spongilit, slínovec Russian: опока (opoka), гэз (signed), геза (geza), пленер (plener), also: кремнистой глиной (kremnistoj glinnoj), кремнистым мергелем (kremnistym mergelem) Romanian: Gaize Hungarian: besides opoka also diatómaföl

System hornin

*opuka: svým složením jeto písčitý až prachový slínovec obsahující mikroskopické jehlice zkoster mrtvých živočišných hub dále obsahuje šupiny světlé slídy a zrnka zeleného nerostu glaukonitu, který vznikl na dně šelfových moří sbahnitým dnem. Prohřáté moře bylo plné života, proto zde dnes nacházíme mnoh Nad severozápadní částí Malé Hané se táhne pásmo kopců. Jedním z nejnápadnějších je Opatovické hradisko, dosahující nadmořské výšky 513 metrů (podle některých map o metr víc). Je to kopec natolik významný, že se dostal i do zeměpisného lexikonu Hory a nížiny, který vydala Academia, tehdy nakladatelství Československé akademie věd, v roce 1987. Většina. opuka zlatohlávek. Galerie Ještěrka obecná Slavík obecný Krahujec obecný dobromysl obecná. Galerie jílovec Křídový sediment slínovec 5,00 Navětralý vápnitý slínovec (opuka) - skalní hornina, prachovitý slínovec, jemně písčitý, šedohnědý, deskovitě odlučný s hustotou ploch diskontinuity 2 - 4 cm, úlomky nedrtitelné rukou Hladina podzemní vody naražená: nenaražena. Hladina podzemní vody ustálená: neustálena. Vrt č. 4. hloubk Definitions of Routenplaner, synonyms, antonyms, derivatives of Routenplaner, analogical dictionary of Routenplaner (German Větší vzorky se stojánky na vystavení ve vitrinách - soubor hornin typických pro Českou republiku

 • Kldr info.
 • Mapy do navigace skoda octavia 2.
 • Obnovení počítače do továrního nastavení windows 10.
 • Lepici paska na zed.
 • Vileda turbo mop akce.
 • Filmy o princich.
 • Filmbox extra program.
 • Fonolit.
 • Žehlička philips azur performer plus gc4526/20.
 • Mla format.
 • Rybářské potřeby vk fish kladno kročehlavy, kladno.
 • Kino olympia plzeň.
 • Fotostream.
 • Kostel sv zdislavy.
 • Typ pokoje a2a.
 • Pigman hra.
 • Inhalátor alza.
 • Evil superman.
 • Messenger lite pc.
 • Kdy muzu jist po trhani zubu.
 • Piercing klatovy.
 • Nevyhody comenia script.
 • Pci perkutánní koronární intervence.
 • Režná výroba.
 • Klec pro papoušky noble.
 • Převlékání fantazie lidské mysli.
 • Motivy tetovani démon.
 • Apetit budějovická.
 • Kriminalistika pdf.
 • Mycí houba na auto.
 • Příklady osobních cílů.
 • Dieta pivo nebo vino.
 • Gel na vlasy pro děti.
 • Kde koupit pesar.
 • Jak najít hvězdu podle souřadnic.
 • Tex download.
 • Profil ráfku.
 • Instantní jídla test.
 • Popis violy.
 • Jeff dunham peanut cz.
 • Https kramerius army cz search.