Home

Péče o centrální žilní katetr

Centrální žilní vstup - JIP,ARO. Centrální žilní vstup. Elektivní vstup. PICC. CŽK. Standart ošetřovatelské péče o PICC katétry. Centrální žilní katétr se zavádí do ve většině případů do povodí žil, které ústí do horní duté žíly. CŽK zavádí lékař s asistencí sestry a je nutné mít zvládnutou problematiku toho zavádění. Následnou péči o CŽK přebírá sestra k tomu kvalifikovaná a je nutné, aby péče byla velmi profesionální Centrální venózní katetr je jiným druhem životadárného spojení, při jehož péči můžete sehrát aktivní úlohu. Pacienti Zapojte se Péče o centrální venózní (žilní) katétr (CVC Název práce: Péče o pacienta s centrálním žilním katétrem Vedoucí práce: Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D. Počet stran: 112 Počet příloh: 13 Rok obhajoby: 2017 Klíčová slova: centrální žilní katétr, ošetřovatelská péče, nozokomiální nákaza, katétrová infekce, prevenc Centrální žilní katétr je často využívanou metodou zajištění žilního přístupu u pacientů v těžších stavech na jednotkách intenzivní péče a ARO odděleních. Zavedení katétru není zcela snadné a jeho přítomnost je kromě nesporných výhod spojena i s řadou možných komplikací

 1. Ošetřovatelská péče o centrální žilní katetr. Katetr musí být ošetřován podle předem stanoveného písemného protokolu, tzv. standardu ošetřovatelské péče, který odpovídá konkrétnímu typu žilního katetru. Převazy a manipulace musí být prováděny přísně asepticky. K samotnému převazu katetru sestra nachystá.
 2. Centrální žilní katétr Mgr. Renata Vytejčková, Ústav ošetřovatelství 3. LF UK Charakteristika: zajištěný vstup do CŽŘ Ústí nejčastěji v pravé síni Úvodem několik historických mezníků: 1929-Werner Forssmannjako první zavedl centrální žilní katetr sám sobě a poté nemocnému se zánětem pobřišnic
 3. Péče o Midline se v zásadě neliší od péče o PŽK, kompetence k péči o katétr jsou stejné jako u PŽK. Katétr je pevně fixován (bez stehů), končetinu nelze ponořit do vody. o periferní žilní katétry. Medicína pro praxi. 2017, roč. 14, č. 2, s. 94-97. ISSN 1214-8687. 5. SEDLÁŘOVÁ, P., H. SVOBODOVÁ, M.
 4. Tunelizovaný katetr byl zaveden u 56 %, intravenózní port u 26 % a jiný vstup (nejčastěji PICC) u zbylých 18 % nemocných. Na stránkách SKVIMP jsou uvedena doporučení týkající se péče o cévní vstup, která jsou pochopitelně odlišná od praxe, jež je běžná při využití cévního vstupu při chemoterapii
 5. PICC je z periferní žíly zavedený centrální žilní katetr. Jeho konec je umístěn zpravidla v horní duté žíle, při vstupu do pravé síně. Jde o středně dlouhodobý vstup do centrálního řečiště, kdy se doba, po kterou je katetr zaveden, pohybuje v průměru okolo 3 měsíců, může však být zaveden i celý jeden rok
 6. Konec katetru je umístěn v oblasti kavoatriální junkce, splňuje tedy kriteria pro centrální žilní vstup (obr. 4). O br. 4: Konec katetru umístěn v oblasti kavoatriální junkce. Katetr je v oblasti vnitřní strany paže fixován bez nutnosti sutury (obr. 5)
 7. Obsah: Národní ošetřovatelské postupy Národní ošetřovatelský postup Asistence při zavedení a péče o centrální žilní katétr Národní ošetřovatelský postup Asistence při zavedení a péče o periferní žilní katétr Národní ošetřovatelský postup Odsávání dýchacích cest Národní ošetřovatelsk

Periferní žilní kanylace patří kzdravotnickým výkonům, které běžně provádějí všeobecné sestry. I když se jedná o běžný výkon, existuje reálné riziko řady komplikací - např. flebitidy, infiltrace a extrava - zace, sepse, vzduchové embolie, tromboflebitidy. Sestry by při každé kanylaci měly myslet na mini jištěn centrální žilní přístup. Centrální žilní přístup přináší však také větší nároky na péči a riziko závažnějších komplikací. [16] Jednou z hlavních úloh nelékařských zdravotnických pracovníků je péče o zavede-ný centrální žilní katétr s cílem minimalizovat vznik komplikací a udržet katétr. Ošetřovatelská péče o implantabilní podkožní port Žilní vstupy. Léky neiritující endotel Centrální přístup Ph <5 nebo >9 Osmolarita >600 mosm/l Lěčivoje vezikant nebo iritant Nutnost opakovaných a častých odběrů krve Nutnost hemodynamickéh periferní žilní kanyla - 72-96 hodin centrální žilní katetr - 1-3 týdny Střednědobé midline - 1-3 měsíce PICC - 3-12 měsíců Dlouhodobé tunelizované katetry s manžetou (Hickman, Broviac) - roky porty - rok •Bariérová ošetřovatelská péče vs. doporučení - ochranný oděv (nevyužití čepice) •Nedodržení doby expozice dezinfekčních přípravků (ovívání obnaženého CŽK emitní miskou, rukou, otření suchým tamponem) Březovská, M. (2016) ošetřovatelská péče o centrální žilní katétry s

Student specifikuje intervence sestry v rámci ošetřovatelské péče o hrudní drén a pigtail. Klíčová slova Invazivní vstup, periferní žilní katetr, centrální žilní katetr, arteriální katetr, epidurální katetr, hrudní drén, pigtail Správná ošetřovatelská péče o centrální žilní katetr je součástí kvalitní zdravotní péče a také prevence pro případný vznik infekce, která by souvisela se zavedeným centrálním žilním katetrem. Přehledová bakalářská práce se zabývá ošetřovatelskou péčí o centrální žilní katetr u dospělých pacientů.

Registrace pro odběr novinek Souhlasím, aby společnost Medial spol. s r.o., kromě zákonem stanoveného účelu, používala mé osobní údaje ke zpracování dat za účelem evidence a registrace a k marketingovým účelům (občasné zasílání informací o novinkách a akčních nabídkách). Svůj souhlas jsem dobrovolně a svobodně poskytl(a) na základě úvahy a jsem si vědom(a. žilní vstup PŽK, CŽK, port s Huberovou jehlou, i.o. jehla infúzní antibakteriální filtry zachycují mikroby, částice, toxiny, vzduch nesmí se použít k aplikaci transfúzí, tukových emulzí, suspenzí nenahrazují sterilizaci ani asepsi umístit co nejblíže ke katétru při okluzi výměna, jinak dle pokynů výrobce (2-4 dny Na rozdíl od krátkodobých žilních vstupů (periferní kanyla a klasický centrální žilní katetr) jsou určeny nejenom pro hospitalizované nemocné, ale především pro dlouhodobou ambulantní péči. (J. Charvát, MedicalTribune 2013) Teorie ošetřovatelské péče o žilní vstupy

entrální žilní katetr CŽK. Co je to CŽK •Delší plastová kanyla, různého průsvitu •V místní anestezii se zavádí do podklíčkové nebo jugulární žíly, konec je umístěn do horní duté žíly Centrální žilní katetr Author: Liana Greiffeneggov Péče o centrální venózní katétry Bc. Martina Petlachová Klinika dětské onkologie, FN Brno Zajištění intravenózní léčby pomocí centrálních venózních katétrů (CVK) je vysoce specializovaná oblast ošetřovatelské péče, která vyžaduje znalosti klinické spolu se zvládnutím techniky Péče o pacienta po výkonu: pravidelně kontrolujeme místo vpichu (dle zvyklostí pracoviště nebo standardu oš. péče) a hodnotíme dle klasifikace Maddona; Komplikace: alergická reakce na dezinfekční prostředek nebo náplast; zavedení kanyly paravenózně s následným rozvojem hematomu a otoku; zanesení infekce, vznik flebitid

Jedná se o tzv. centrální žilní katetr, který je pacientovi zaváděn nejčastěji do do povodí horní nebo dolní duté žíly kanylací žíly pod klíční kostí, na krku nebo v třísle. Naše děti mají obvykle buď tzv. dlouhodobý centrální žilní katetr (katetr Hickmannova typu, slangově centrál) nebo komůrky v. týkající se ošetřovatelské péče o žilní vstupy. Práce se zabývá intravenózními vstupy, vysvětluje pojmy jako periferní a centrální žilní katétr, popisuje jejich ošetřovatelskou péči, vyjmenovává jednotlivé zástupce katétr z obou jmenovaných skupin a dkladně informuje i o jejich specificích ošetřovatelské péče Katétr (cévka) je tenká ohebná nebo pevná (plastová, kovová) trubička, která se používá např.: při zavedení do žíly k podávání infúzí / injekcí nebo odběru krve (viz centrální žilní katétr); při zavedení močovou trubicí do měchýře k odvodu moči (močová cévka, její zavedení se často označuje jako [vy]cévkování = katetrizace močového..

Centrální žilní katétr ŽivotsNemocí

Péče o centrální venózní (žilní) katétr (CVC

Péče O Pacienta S Centrálním Žilním Katétre

Centrální žilní katetr. Venepunkce - nabodnutí žíly a zavedení kanyly nebo katetru Žilní přístupy slouží k aplikaci intravenosních infuzí (indikace: podávání náhradních roztoků při krevní ztrátě, při anestézii, dlouhodobé podávání antibiotik, parenterální výživy) nebo krevních transfúzí, případně k. Katétr či katetr je lékařský nástroj, praktická pomůcka. která slouží k vyšetřování, podávání látek a léků, vyplachování či vyprazdňování tělesných dutin lidí či zvířat.. Zpravidla se jedná o trubičku nebo hadičku (doplněnou o další pomůcky a nástroje), kterou lékař zavádí do nějakého dutého tělního orgánu Sestra pečuje o žilní vstup — nejčastěji o centrální žilní katetr (CŽK). Připravu­je pomůcky a asistuje při zavádění CŽK. 0 katetr pečuje po celou dobu jeho zave­dení, sleduje místo vpichu a jeho okolí, provádí pravidelné převazy katetru hodobý centrální žilní přístup, stojíme nejčastěji před rozhodnutím, zda zvolit port, anebo PICC. Každý z těchto druhů vstupů má své výhody i nevýhody, které je třeba zvažovat ve vztahu ke konkrétnímu pacientovi. PICC představuje Žilní přístupy pro střednědobou a dlouhodobou protinádorovou léčb Na klinice byl vytvořen stručný postup práce, protokol - Zavedení a péče o centrální žilní katetr na KARIM, který vychází ze standardního operačního postupu Zásady zavedení a péče o centrální žilní katetry. Stěžejní body tohoto stručného protokolu vycházejí z doporučení vydaných v roce 2011 americkým.

Součástí péče je také vedení přesné dokumentace o portu s daty převazů, proplachů a výměn jehel. Spolupráce a edukace zahrnuje nejen nemocného, ale často i jeho rodinu. Intravenózní porty jsou implantovány jako trvalé zajištění žilního vstupu, a to nejčastěji pro aplikaci chemoterapie, dále pro infuzní terapii nebo. Péče o invazivní vstupy. Obecné zásady zásady asepse Centrální žilní katétr kontrola - fixace a stavu krytí - průchodnosti (zalomení, ucpání) - okolí vpichu (zarudnutí, zduření, alergie na náplast) při manipulaci se soustavou dezinfikovat všechny porty

Periferní žilní katétr, periferní centrální žilní katétr, ošetřovatelská péče, sestra, komplikace, Abstrakt péči v oblasti zavádění a následné péče o žilní vstupy a tím i minimalizovat výskyt komplikací spojených s těmito cévními vstupy (Ševčík & kol., 2014) Po průniku skrze sakrokokcygeální membránu a detekci epidurálního prostoru jsme kanylou zavedli splavný centrální žilní katétr Premicath o průměru 0,17 x 0,35 mm, to znamená 28G nebo 1Fr o celkové délce 20 cm. Hloubka zavedení katétru byla cca 66 mm, tedy přibližně na hranici obratlů Th 9-10 (délka páteře dítěte o. péče o permanentní močový katétr péče o tracheostomickou kanylu péče o centrální žilní katétr péče o dialyzační kanylu péče o arteriální katétr péče o břišní drény ; Záznam fyzikálního (screeningového) vyšetření sestrou. Tyto údaje byly získány 2. den hospitalizace. Věk: 46 le

Odborný kurz periferní žilní kanylace, centrální žilní katétry, ošetřovatelská péče o katétry. 596 191 111 mnof@mnof.cz; CZ. Ambulance 6/péče o vyprazdňování* 7/péče o výživu* 8/ochrana před infekcí* 9/rehabilitace* 10/péče o permanentní a žilní katetr*** PLNĚNÍ ORDINACÍ:léky v parenterální formě,velká část i.v.,příp.drcení léků do ng.sondy; důležité zachování dobrého žilního přístupu; centrální žilní katetr** Péče o pacienta s centrálním žilním katétrem Care of a patient with a central venous catheter. bachelor thesis [DEFENDED] View/ Open. Text práce (3.399Mb) Abstrakt (332.2Kb) Abstrakt (anglicky) (244.7Kb) Posudek vedoucího (402.8Kb) Posudek oponenta (282.3Kb) Záznam o průběhu obhajoby (151.4Kb) Permanent lin Netunelizované centrální žilní katétry Perkutánně zavedené do centrálních žil (v. subclavia, jugularis int. nebo femoralis) Plicnicové katétry Zavedené pomocí teflonového zavaděče do centrální žíly (v. subclavia, jugularis int. jednotkách intenzivní péče, kde sestry pečují o pacienty s CŽK, spoje Psychomotorický neklid (psychofarmaka) Péče o vyprazdňování Péče o permanentní močový katétr, perkutánní transhepatální drén, derivační stomii, periferní či centrální žilní katétr Péče o dutinu ústní a dýchací cesty O autorovi| doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph. D., ambulance paliativní onkologické péče.

• Zajištění periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně podávání infuzních roztoků a krevních transfuzí. • Injekční techniky. • Obvazová technika, různé způsoby imobilizace. • Základní technika ošetření ran. • Péče o stomie, dekubity o centrální žilní vstupy v souladu s doporučenými postupy. V teoretické části je popsán kardiovaskulární systém, dále se pak zabývám historií a současností centrálních žilních vstup a indikací k zavedení centrálního žilního vstupu. Zmiňuji i typy centrálních žilních katetr Nabízí jim PICC - periferně zaváděný centrální žilní katetr, který pomáhá mnimimalizovat potíže při podávání cytostatik. Značná část onkologicky nemocných pacientů v havlíčkobrodské nemocnici podstupuje léčbu cytostatiky nitrožilním způsobem PERIFERNĚ ZAVEDENÝ CENTRÁLNÍ ŽILNÍ KATÉTR Možnosti používání a péče bez asistence, resp. s minimální asistencí . PROBLÉM • Nemožnost používat PICC (napojení, odpojení infuze) bez asistence, neboť vyvedení katétru je umístěno na horní části paže Zajištění přístupu do centrální žíly je v systému péče o šokové stavy velmi častým výkonem. kde centrální katetr nesmí přijít do přímého kontaktu s kůží nebo kanylovat centrální žilní systém pod skiaskopickou kontrolou. Po zavedení kovového vodiče (u dospělého 15 - 20 cm) je možné jehlu vytáhnout.

Centrální žilní katétr Medicína, nemoci, studium na 1

spojeny s centrální žilní katetrizací (CŽK), zvláště u pacientů JIP (jednotka intenzivní péče). Podpůrnými faktory vzniku BSI na JIP je rychlá kolonizace katétru nemocničním kmenem a častá manipulace s katétrem. Někdy jsou katétry zaváděny v časové tísni (urgentní stavy), kdy aseptická pravidla mohou být. činnosti spojené se zajišťováním ošetřovatelské péče o invazivní vstupy. Invazivními vstupy se pro účel tohoto kurzu rozumí periferní žilní kanylace, centrální žilní kanylace, arteriální kanylace, implantabilní intravenozní port, AV zkrat a dialyzační katétr u dialyzovaných pacientů, intraoseální vstup Akutní dialyzační katetr je používán jako přechodné řešení nejdéle na 1-2 měsíce, delší aplikace je výjimečná. Více informací o centrálním katetru (kanyle) naleznete zde. Zásady pro ošetřování centrální kanyly: Udržujte čistotu a sterilitu. Cévní přístup používejte jen pro potřeby dialýzy

Ošetřovatelská péče o centrální žilní katetr v podmínkách

 1. Péče o stomie. Kompetence po absolvování praxe Odebírání anamnézy a provedení fyzikálního vyšetření pacienta. Zavádění nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického materiálu. Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně podávání infúzních roztoků
 2. Teleflex Medical s.r.o. Pražská třída 209/182 500 04 Hradec Králové Česká republika. Phone: +420 495 759 118 +420 495 759 117 +420 495 759 122 +420 495 759 123 Fax: +420 495 759 222 Africa / Produktové oblasti / Cévní přístupy / Katétr pro žilní přístup / Centrální žilní katétr Centrální žilní katétr. Ve své.
 3. Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně podávání infúzních roztoků. Zavedení nasogastrické sondy, odběr biologického materiálu. Podávání krevní transfúze a krevních derivátů. Vedení zdravotnické dokumentace. Teoretické znalosti a praktické dovednosti - 1. a 2
 4. Centrální žilní katetr je katetr, jehož distální konec leží v duté žíle.Normální hodnoty centrálního žilního tlaku (CVP) jsou 1 až 10 mmHg.. Snížené hodnoty CVP nacházíme při hypovolémii, zvýšené hodnoty CVP při hypervolémii, insuficienci pravého srdce, plicní embolii, obstrukci horní duté žíly, srdeční tamponádě
 5. PÉČE O CENTRÁLNÍ VENÓZNÍ KATETRY POMOCÍ KRYTÍ SCHLORHEXIDINEM -NAŠE ZKUŠENOSTI Mgr. Hana Dusíková, DiS. Bc. Šárka Valentová katetr ∗Nenatahovat krytí.
 6. Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně podávání infúzních roztoků

MEDICAL TRIBUNE CZ > Dlouhodobé cévní vstupy - současná

Ošetřovatelská péče o centrální žilní katétry je technicky náročná a specializovaná oblast. Katétrové infekce patří mezi závažné komplikace, které vznikají nejčastěji na základě neasepticky poskytované péče a mohou nemocné ohrožovat bezprostředně na životě. A proto je důležité mít znalosti týkající.. CENTRÁLNÍ ŽILNÍ KATETR informovaný souhlas Vážená pacientko, vážený paciente se jedná o krvácení nezávažné, které lze léčit kompresí místa vpichu, nebo jeho ledováním. Jen v extrémně vzácných případech je nutné ošetření chirurgem Péče o invazivní vstupy. Periferní žilní katétr pravidelně převazujeme a kontrolujeme dobu jeho zavedení. Pokud není potřeba mít ho nadále zaveden, odstraňujeme ho v co nejkratší době - předcházíme tím vzniku možné infekce

MEDICAL TRIBUNE CZ > Ošetřování PIC

Nebo centrální žilní katétr a lékařská procedura, která umisťuje katétr do velké žíly těla, například k infuzi velkého množství čiroku, léků, transfuzi fazer o sangue ou hemodiálise. Saiba as é feito, hlavní typy a nejdůležitější péče Péče o centrální žilní a arteriální katétr je vizitkou naší ošetřovatelské péče! (Bc. Dana Russová, DiS, ZZS Ústí n/L, lektorka) Lektor(ka): Bc. Dana Russová, Dis. ZZS Ústí n/Labem, lektorka ošetřovatelství a první pomoci Program (délka odborného programu 4 hodiny)

Visual Dictionary Online – mužské pohlavní ústrojíAnimace | ARID sEndovaskulární řízená hypotermie u nemocných po srdeční

10:15 Ošetřovatelská péče o centrální žilní katétry Renata Grymová, Nemocnice Na Bulovce 10:45 Safety koncept Bc. Libor Buzek, B. Braun Medical 11:15 Přestávka 11:45 Infekce krevního řečiště z pohledu mikrobiologa, problematika katétrových sepsí MUDr. Elka Nyčová, Nemocnice Na Bulovc centrální žilní katétr. Následují vypsané všechny možné výsledky, které vyhovují hledané zkratce centrální žilní katétr.Jedná se pouze o přesnou shodu Mezi tyto centrální vstupy řadíme netunelizovaný centrální žilní katétr a periferně zavedený centrální katétr (PICC). Centrální žilní katétry jsou v současné době zaváděny punkcí vybrané centrální žíly (vena axilaris, vena subclavia, vena jugularis interna, za určitých situací vena femoralis) Při hemodialýze jde zejména o AV fistuli (spojení tepny a žíly na předloktí), AV graft (propojení žíly a tepny pomocí spojky z umělého materiálu, nejčastěji na předloktí) a centrální žilní katétr (speciální plastové hadičky zavedené nejčastěji do žíly na krku). Správná péče o cévní vstup je zásadní pro. Krok Den 3.: Jak na dýně a centrální žilní katetr Den 3.: Jak na dýně a centrální žilní katetr. Třetí den konference byl zaměřen zejména na centrální žilní katetry (CŽK). Podobně jako u nás jsou v USA používány tři základní typy cévních vstupů - tunelizovaný katetr typu Broviac nebo Hickman, port a PICC

Výhody zavedení PICC (periferné implantované centrální

Centrální žilní tlak (CŽT) je důležitý parametr měřený u pacientů v akutních stavech na monitorovaném lůžku. Jedná se o tlak v centrálních žilách, který lze měřit po zavedení centrálního žilního katetru.Běžná hodnota CŽT je cca 5 mm rtuťového sloupce, tlak roste při zvýšení objemu žilní krve (např Celobarevná publikace je rozdělena do tří částí a je doplněna bohatou obrazovou dokumentací (více než 110 instruktivních obrázků a tabulek). První část se v úvodu věnuje historii cévních vstupů a základním informacím o cévním systému a hemodynamice. V dalších kapitolách je probrána problematika aplikace léků a výživy do žilních vstupů s důrazem na riziko. Centrální žilní katétry se používají, když lidé potřebují lékařské ošetření po dlouhou dobu. Možná budete potřebovat antibiotika nebo jiné léky týdny až měsíce. Možná budete potřebovat zvláštní výživu, protože vaše střeva nepracují správně. Možná dostanete dialýzu ledvin Při akutní dialýze se jako cévní přístup ve většině případů používá centrální žilní katetr. Peritoneální dialýza. péče o sebe samého; Naše adresa. Institut klinické a experimentální medicíny Vídeňská 1958/9 140 21 Praha 4 IČO: 0002300

Infuze - centrální žilní přístupy - SZŠ a VOŠ zdravotnická České Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice Název materiálu: Autor materiálu: CZ.1.07/1.5.00/34.0527 INFUZE - CENTRÁLNÍ ŽILNÍ PŘÍSTUPY Bc •Péče o stomie. Kompetence po absolvování praxe •Odebírání anamnézy a provedení fyzikálního vyšetření pacienta. •Zavádění nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického materiálu. •Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně podávání infúzních roztoků Hlavní péče; Možné komplikace; Nebo centrální žilní katétr s periferním zavedením, známý pod názvem PICC katetr, a silikonová trubice, flexibilní, tenká a dlouhá, mezi 20 a 65 cm stlačeného, která byla zavedena v procesu podvádění v době podávání a podávání pro podávání léků, jako jsou antibiotika.

Věstník č. 5/2020 - Ministerstvo zdravotnictv

 1. PÉČE O CENTRÁLNÍ ŽILNÍ VSTUP provádíme sterilní krytí a pravidelné sterilní převazy polopropustný obvaz měníme 1 x za 3 - 5 dní sterilní mulový čtverec měníme 1 x za 24 hodin krytí při každé výměně označíme datem a hodino
 2. Péče o vstupy 8. Úvod do problematiky podávání výživy klientům, kteří nemohou přijímat stravu ústy Uvádíme zde základy podávání enterální*(střevní)výživy klientům- péče o žaludeční sondu (PEG, NGS), péče o močový katetr* (cévku), stomii* (vývod tlustého střeva).. Žaludeční sond
 3. o vysokomolekulárn í o jednotlivé •periferní žilní katetr •centrální přístup - v. subclavia - v. jugularis - tunelizovaný katetr - venozní port 13.11.2015 33.gastroenterologický kongres Praha. Parenterální výživa -způsob podání.
 4. Práce se opírá o dva případy pacientů ve věku 40 a 42 let. Hlavním cílem bakalářské práce je poukázat specifika ošetřovatelské péče pacientů, u kterých proběhl neurochirurgický výkon. Dále seznámit čtenáře s poskytováním individuální ošetřovatelské péče v závislosti na konkrétním případě

Invazivní vstup

Centrální žilní katetr ve v. subclavia dx./sin., ve v. jugularis dx./sin., typu Cavafix vedený z pravé/ levé kubity průchodný, okolí klidné, den, převaz (kdy). Kanyla v a. radialis funkční, nekrvácí, okolí klidné. Intenzivní péče v infektologii Zápisky o infekčních nemocech Úvodní stránka Doporučuje se preferovat centrální žilní přístup, pokud: Vložte turničku nad místo pro vložení katetru a požádejte pacienta o práci s vačkou. Vezměte katetr pravou rukou, odstraňte ochranný kryt, fixujte žílu palcem a ukazováčkem a vložte jehlu pod úhlem 5-15 °. Postup péče o katetru. Pokud je instalační. Periferní centrální žilní katétr (peripherally inserted central catheter - PICC) je typ katétru, který splňuje kritéria permanentního centrálního žilního vstupu. Jde o katétr, který se zavádí za ultrazvukové navigace do některé ze žil na paži - v. basilica, v. cephalica nebo v. brachialis

zabývá dvěma méně frekventovanými invazivní vstupy na jednotkách intenzivní péče. Vy-branými vstupy jsou Intraoseální přístup a Zevní komorová drenáž se zaměřením na ošet-řovatelskou péči. Klíčová slova: intenzivní péče, invazivní vstup, arteriální katetr, centrální venózní katetr, intraoseáln Periferní či centrální žilní katetr - přivádí do krevního oběhu důležité léky a roztoky, které není možné podávat ústy. Po - kud Váš příbuzný není schopen jíst, je to jedna z možností, jak dostat do jeho organismu tekutiny. Intubace Dýchací přístroj Dialyzační přístroj Monitor Centrální žilní katetr 09:35 Snadná a bezpečná periferní žilní kanylace Bc. Tomáš Kovrzek 10:05 Péče o zavedený centrální žilní katétr PhDr. Ondřej Ulrych 10:35 Péče o implantabilní intravenozní port PhDr. Ondřej Ulrych 11:05 Přestávka 11:15 Hygiena a dezinfekce rukou jako prevence nozokomiálních a profesionálních nákaz Ing. Vladimír. 12:20 Základy péče o centrální žilní port. I. Kociánová 20 min 12:40 Možnosti využití žilního portu a PICC k podání kontrastní látky při CT vyšetření. MUDr. V. Chovanec, PhD. 10 min 12:50 Power port a power PICC. K. Hospodárová 10 min 13:00 Oběd 13:45 Nácvik kanylace pod UZ a zavedení PICC na modelec

Ošetřovatelská péče o centrální žilní katetr - Iveta DUCÁROV

 1. Ošetřovatelská péče o pacienta s endokrinním onemocněním, diabetes mellitus I. a II. typu: Ošetřovatelská péče o pacienta s chorobami ledvin a močových cest: Ošetřovatelská péče o pacienta s centrální mozkovou příhodou: Ošetřovatelská péče o geriatrické pacient
 2. Ošetřovatelská péče o centrální žilní katétry v intenzivní péči / Diplomová práce je zaměřena na problematiku centrálních žilních katétrů a ošetřovatelskou péči o ně. V teoretické části jsou zpracovány informace o centrálních žilních katétrech. Obsahuje základní poznatky o jejich historii, indikacích a.
 3. Adresa K Hajům 2671/8 155 00 Praha 5 Telefon (+420) 251 511 651 (+420) 251 617 564 Mobil (+420) 775 688 637 Email: provoz@vetcentrum.cz IČO: 273 93 534 DIČ: CZ27393534 Přijímáme platební kart
 4. Cook Spectrum Centrální žilní katetr impregnovaný Minocyklinem a Rifampicinem. Ciaglia Blue Rhino® G2 Advanced tracheostomický set. Arndt endobronchiální blokátor - zavedení pomocí bronchoskop
 5. Pokud se centrální žilní katetr používá 10 dní, je třeba jej vyměnit z jiného přístupu /často druhostranného/, abychom předešli průniku infekce do žilní krve - takzvané katetrové sepsi. Ta se vyznačuje celkovou infekcí, způsobenou proniknutím bakterií a jiných mikroorganismů do krevního oběhu pacienta
 6. Edukační video je možné zhlédnout na YouTube pod názvem Centrální tunelovaný žilní katétr pro potřeby hemodialýzy. Centrum pro expertízu dialyzační techniky Centrum bylo ustaveno 18.1. 2010 rozhodnutím ředitele VFN na návrh pracoviště s následujícími cíli jeho činnosti

katetr najdete a porovnáte na Srovnanicen.cz. Srovnejte ceny produktů internetových obchodů. Nově přehlednější a rychlejší V práci je sledováno dodržování stanovených pracovních postupů ošetřovatelské péče o cévní přístupy ze strany sester, zejména při manipulaci s centrálními žilními katétry. Zaměřuje se na edukaci pacientů v péči o cévní přístup a zdůrazňuje důležitost a nezbytnost dokumentace k cévnímu přístupu Pomoci vám může také dobrá péče o pokožku, každodenní mytí a zvlhčování. Za žádných okolností se neškrábejte! Škrábání má tendenci svědění zhoršovat a může dokonce vést k poškození kůže a infekcím. Stříhejte si nehty, abyste si nemohli škrábáním poškodit kůži Monitor je napojen na centrální žilní katetr (CVK), který je zaveden do horní nebo dolní duté žíly cestou vena subclavia, vena jugularis interna nebo vena femoralis. CVP vypovídá o předtížení pravé komory (pravostranný preload) a využívá se k posouzení stavu hydratace pacienta anebo odhalení pravostranného kardiálního. Péče o permanentní močový katétr: Zvýšená hygiena genitálií - prevence infekce močových cest. Po odpojení katétru volný konec ihned uzavřeme sterilním kolíčkem. Výplach močového měchýře provádíme pouze na základě ordinace lékaře!.

Centrální žilní katetry - Pro profesionály - Media

Po něm je zavedena rozlupovací pochva nebo centrální žilní katetr. Je vypreparována podkožní kapsa nebo tunel. Je zavedena podkožní komůrka nebo protažen centrální žilní katetr. Vypracováním zápisu o zavedení centrálního žilního katetru a doporučením péče o pacienta. Podmínky: Nositelé Kategorie Funkce Praxe. Na klinice byl vytvořen stručný postup práce, protokol - Zavedení a péče o centrální žilní katetr na KARIM, který vychází ze standard­ ního operačního postupu Zásady zavedení. Havířovská nemocnice se při poskytování zdravotní péče plně řídí etickým kodexem Práva pacientů, který byl formulován a vyhlášen Centrální etickou komisí Ministerstva zdravotnictví ČR 25. února 1992. Celé znění je vyvěšeno na nástěnce v čekárně pacientů, popřípadě si o něj zažádejte u kterékoliv sestry Pro pacienty je centrální žilní katetr zavedený z periferní žíly výhodnější hlavně v tom, že jej není nutné tak často měnit. Může být, při dobré ošetřovatelské péči a spolupráci s nemocným, zavedený až rok, což oproti třem až čtyřem týdnům v případě dosud užívaného systému, znamená mnohem. Sestřičky mě naučily pracovat s infuzní pumpou, připravovat sterilně výživu, která se napojuje na centrální žilní katétr, který má Danielka zaveden do hlavní cévy u srdíčka, stomasestra mě zaučila do péče o ileostomii. Když byli Daniele zhruba dva a půl měsíce, dostala sepsi a šla potřetí na sál

Invazivní vstupy - Sestry v I

PICC - péče o periferní centrální žilní katetr A typical peripherally inserted central catheter. The maker's logo has been intentionally painted out. This is a single lumen model, but they are also available in two and three lumen models. GROSHONG - singl či multi lumen PÉČE zásady: asepticky, stříkačky 10 ml návrat krve 4-5. Centrální žilní katetrizace je lékařský postup, který se provádí za účelem usnadnění léčby pacientů, zejména v situacích, jako je nutnost infuze velkého množství tekutin do krevního oběhu, používání dlouhodobého žilního přístupu, lepší hemodynamické monitorování a infuze krve nebo parenterální výživy, například vyžadující bezpečnější přístup. . 94 11.6 Ošetřovatelská péče o intravenózní porty . - počítačová tomografie - centrální venózní kanyla - centrální žilní katétr - dolní dutá žíla. Ošetřovatelská péče o pacienta s chorobami zažívacího systému: Ošetřovatelská péče o pacienta s endokrinním onemocněním, diabetes mellitus I. a II. typu: Ošetřovatelská péče o pacienta s chorobami ledvin a močových cest: Ošetřovatelská péče o pacienta s centrální mozkovou příhodo

 • Kvalitní bio kosmetika.
 • Monstrance.
 • Istrie počasí.
 • Sušička lg eco dry 7kg.
 • Rešovské vodopády délka trasy.
 • Koženky bundy.
 • Skladač prádla.
 • Graf závislosti excel.
 • Ceny potravin v polsku 2018.
 • Jak si učesat vlasy dozadu.
 • Bugatti vision gt cena.
 • Atlas hus.
 • Squishy hračky.
 • Kratom tinktura.
 • Pulp fiction csfd.
 • Jednofázový motor.
 • Acsi camping.
 • Kotviště praha prodej.
 • Tipy v norsku.
 • Jak odstranit hennu z vlasu.
 • Horka cokolada solamyl.
 • Aplikace bez wifi.
 • Jin bts.
 • Kanystr bar vyroba.
 • Osvětlení altánu.
 • Drevena vesla.
 • Em client seznam.
 • Hop arena praha.
 • Blonde hair.
 • Učiň mě pane nástrojem text.
 • Bp logo.
 • Stvoreni sveta pisnicky.
 • Vážený studijní průměr výpočet.
 • Hopsadlo jednorožec.
 • Ramses hra navod.
 • Tvrdý voskový olej na podlahy.
 • Zázvorový čaj pro děti.
 • Červený koberec karlovy vary 2017.
 • Samolepky na dlaždice 10x10.
 • Jak navrhnout oblečení.
 • Omalovanky lps.