Home

Dotazník k uzavření manželství

doklady k uzavŘenÍ manŽelstvÍ (vyplnÍ matrikÁŘ) Doklad, který jsou muž nebo žena jinak povinni předložit, se nepředkládá, pokud si skutečnost v něm uvedenou matriční úřad ověří z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidenc DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ. MUŽ ŽENA Jméno, popř. jména a příjmení Rodné příjmení Datum, místo . a okres (stát) narození Rodné číslo Osobní stav Státní občanství Bydliště (trvalý pobyt) Prohlášení o uzavření manželství bychom chtěli učinit před (název úřadu) v obřadní místnosti úřadu*).

Stáhněte si formulář Dotazník k uzavření manželství. Můžete jej pohodlně vyplnit na počítači, uložit v PDF, elektronicky podat nebo vytisknout DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ MUŽ ŽENA Jméno, popř. jména a příjmení Rodné příjmení Datum, místo a okres ( stát ) narození Rodné číslo Osobní stav Státní občanství Bydliště ( trvalý pobyt ) Údaje pro statistické zjišťování: - datum rozvodu ( ovdovění ). Dotazník k uzavření manželství snoubenci obdrží na kterémkoli matričním úřadu. Jeho první část vyplňují snoubenci ve spolupráci s matrikářem. Druhou část vyplňuje matrikář. Doklady potřebné k vyplnění dotazníku (uzavření manželství) rodný list TIP: Dotazník k uzavření manželství můžete stáhnout ze stránek Ministerstva vnitra. Doklady nejste povinni předložit, pokud si vaše údaje může matriční úřad ověřit z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, informačního systému obyvatel, z informačního systému občanských průkazů nebo z.

Uzavření manželství. Dotazník k uzavření manželství (pdf, 241 kB) Dotazník k registrovanému partnerství (pdf, 154 kB) Odbor všeobecné správy, 4. září 2015. vytisknout e-mailem Twitter Faceboo KONTAKT městská část Brno-střed. Dominikánská 2, 601 69 Brno Tel. : +420 542 526 111 podatelna.stred@brno cz ID datové schránky: qykbwe7 INFOLINKA 800 100 86

Nejprve si na matričním úřadě vyzvedněte dotazník k uzavření manželství - formulář (ten si můžete vyzvednout na libovolné matrice). Formulář si rovněž můžete stáhnout z oficiálních stránek Ministerstva vnitra České republiky - zde, dotazník pro registrované partnerství - zde Občanský sňatek - Dotazník k uzavření manželství (viz bod 11.) Snoubenci vyplní před uzavřením manželství předepsaný tiskopis a předloží jej spolu s předepsanými doklady matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno 1) Dotazník k uzavření manželství. Snoubenci se musí osobně dostavit na příslušný matriční úřad a prokázat zde totožnost.Zároveň zpravidla zde oba vyplňují Dotazník k uzavření manželství, který obdržíte přímo od pracovníka matriky.V tomto dotazníku uvádíte termín, místo a další podrobnosti svatebního obřadu a také si volíte budoucí příjmení své i.

Jaké potřebujete dokumenty k církevnímu sňatku. Při uzavření církevního sňatku budete potřebovat také Dotazník k uzavření manželství a také Žádost o vydání osvědčení o církevním sňatku. Dotazník a žádost donesete na matriku, pod kterou spadá příslušná farnost, tedy kostel, kde se chcete brát Dotazník k uzavření manželství formulář Žádost o uzavření manželství mimo obřadní síň získáte na Odboru matrika, ÚMČ města Brna, Brno-střed, nebo na internetových stránkách ÚMČ Brno-střed. Žádost o povolení uzavření manželství mimo stanovenou obřadní místnos

dotazník k uzavření manželství žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku osvědčení k církevnímu sňatku vydané příslušným matričním úřadem, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno, od vydání tohoto osvědčení do sňatečného obřadu nesmí uplynout více než 6 měsíc Vyplněný Dotazník k uzavření manželství a doklad totožnosti + Občan České republiky předkládá: rodný list; doklad o státním občanství; pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popř. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list.

DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ MUŽ ŽENA Jméno, popř. jména a příjmení Rodné příjmení Datum, místo a okres (stát) narození Rodné číslo Osobní stav Státní občanství Bydliště (trvalý pobyt) Prohlášení o uzavření manželství bychom chtěli učinit před. Předem si už můžete stáhnout a předvyplnit první část formuláře Dotazník k uzavření manželství, který najdete ke stažení tady. Druhou část vyplňujete matrikář. V případě, že chcete obřad mimo obecní úřad nebo mimo stanovenou dobu k oddávání (či obojí), vyplníte ještě jednu žádost k tomu určenou. Tyto. Dotazník k uzavření manželství - 4 - − občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky, − průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evroé unie

Formuláře Dotazník k uzavření manželství (TISKNOUT POUZE NA A3 OBOUSTRANNĚ) - PDF Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku - PDF, DOC Přílohy: Uzavření manželství - XLS Legislativa: Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, změně jména a příjmení a změně některých zákonů v platném znění Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v. Dotazník k uzavření manželství obdrží snoubenci po zadání termínu sňatku na matričním úřadu. Tento tiskopis vyplní a podepíší oba snoubenci a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, spolu s doklady potřebnými k uzavření manželství.Tiskopisy jsou k dispozici zd Snoubenci musí nejprve kontaktovat naši matriku, kde vyplní dotazník k uzavření manželství a předloží zákonem stanovené doklady. Po splnění těchto podmínek mohou písemně požádat o povolení sňatku mimo stanovený termín a dobu nebo mimo obřadní síň. Související dokumenty: Dotazník k uzavření manželství [PDF 147. Dotazník k uzavření manželství snoubenci obdrží na kterémkoli matričním úřadu. Jeho první část vyplňují snoubenci ve spolupráci s matrikářem. Druhou část vyplňuje matrikář. Protokol o uzavření manželství vyplňuje matrikář ve spolupráci se snoubenci nebo snoubencem na základě veřejných listin a listin, které.

DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ MUŽ ŽENA Jméno, popř. jména a příjmení Rodné příjmení Datum, místo a okres (stát) narození Rodné číslo Osobní stav Státní občanství Bydliště (trvalý pobyt) Prohlášení o uzavření manželství bychom chtěli učinit před (název úřadu) v obřadní místnosti úřadu* DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ MUŽ ŽENA Jméno, popř. jména Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, jde-li o cizince.. DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ MUŽ ŽENA Jméno, popř. jména a příjmení Rodné příjmení Datum, místo a okres (stát) narození Rodné číslo Osobní stav Státní občanství Bydliště (trvalý pobyt) Prohlášení o uzavření manželství bychom chtěli učinit před: (název úřadu) v obřadní místnosti úřadu * DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ MUŽ ŽENA Jméno, popř. jména a příjmení Adam Eva Rodné příjmení Brzobohatý Krásná Datum, místo a okres (stát) narození 7. 3. 1978 Litomyšl, ČR 13. 6. 1981 Brno, ČR Rodné číslo 78-03-07/1234 81-56-13/5678 Osobní stav svobodný svobodná Státní občanství ČR Č DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ MUŽ ŽENA Jméno, popř. jména a příjmení Rodné příjmení Datum, místo a okres (stát) Rodné číslo Osobní stav Státní občanství Prohlášení o uzavření manželství bychom chtěli učinit před Jsme si vědomi, že při uzavření manželství jsme povinni učinit dohodu o užíván

Dotazník k uzavření manželství - formulá

 1. Dotazník k uzavření manželství Author: hejrovajan Created Date: 1/30/2017 10:29:59 AM Keywords ().
 2. DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ MUŽ ŽENA Jméno, popř. jména a příjmení Rodné příjmení Datum, místo a okres (stát) narození Rodné číslo Osobní stav Státní občanství Bydliště (trvalý pobyt) Prohlášení o uzavření manželství bychom chtěli učinit před.
 3. Svatba - vzor vyplnění dotazníku k uzavření manželství Dokument typu pdf | Velikost 126,86 kB. Typ souboru: Univerzálně použitelný formát dokumentů, který je určen především k tisku, prezentacím a archivaci dokumentů. Prohlížet a tisknout jej lze např. v programu Adobe Reader, vytvářet v mnoha kancelářských a.

Doklady a dotazník k uzavření manželství Svět svateb

 1. Doklady nutné pro uzavření svatby K uzavření manželství je třeba předložit: vyplněný dotazník k uzavření manželství - k vyzvednutí na každém matričním úřadu; občanské průkazy obou snoubenců (případně platný cestovní pas ČR + potvrzení o osobním stavu a trvalém bydlišti - vydá oddělení evidence obyvatel na úřadě v místě vašeho trvalého bydliště
 2. DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ. MUŽ ŽENA Jméno, popř. jména. a příjmení Rodné příjmení Datum, místo a okres (stát) narození Rodné číslo Osobní stav Státní občanství Bydliště (trvalý pobyt
 3. DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ MUŽ ŽENA Jméno, popř. jména a příjmení Jan Novák Kateřina Erbenová Rodné příjmení Novák Erbenová Datum, místo a okres (stát) narození 2.2.1982 Hodonín okres Hodonín 3.3.1983 Zlín okres Zlín Rodné číslo 820202/2222 835303/3333 Osobní stav rozvedený.
 4. DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ. MUŽ Byli jsme poučeni o tom, že při zápisu uzavření manželství lze na základě žádosti ženy, již se uzavření manželství týká, uvést za stanovených podmínek v matriční knize příjmení, které bude po uzavření manželství užívat v mužském tvaru..
 5. DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ MUŽ ŽENA Jméno, popř. jména a příjmení Rodné příjmení Datum, místo a okres (stát) narození Rodné číslo Osobní stav Státní občanství Bydliště (trvalý pobyt) Prohlášení o uzavření manželství bychom chtěli učinit před /dne
 6. • dotazník k uzavření manželství, ke stažení zde (titulní stránku nevyplňovat dříve než 6 měsíců před svatbou). S sebou je třeba mít • občanské průkazy • rodné listy • u vdovce/vdovy: fotokopie úmrtního listu manželky/manžela • mají-li snoubenci dítě, pak ještě rodný list dítět

DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ MUŽ ŽENA Jméno, popř. jména a příjmení Rodné příjmení Datum, místo a okres (stát) narození Rodné číslo Osobní stav Státní občanství Bydliště (trvalý pobyt) Pořadí manželství Nejvyšší dosažené vzdělán DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ MUŽ ŽENA Jméno, popř. jména a příjmení Rodné příjmení Datum, místo a okres (stát) narození Rodné číslo Osobní stav (poř.manž.) ( ) ( ) Státní občanství Bydliště (trvalý pobyt) Nejvyšší dosažené vzdělání Prohlášení o uzavření manželství bychom chtěli učinit pře

Formulář Dotazník k uzavření manželství získáte v úřední dny (pondělí a středa) na matrice manželství, Praha 5, Štefánikova 13, 15, 1. patro, kancelář č. 112 a na webových stránkách ÚMČ Praha 5. 12: Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit: Poplatek se vybírá vždy jen od jednoho ze. DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ. MUŽ ŽENA Jméno, popř. jména. a příjmení Rodné příjmení Datum, místo a okres (stát) narození Rodné číslo Osobní stav (poř.manž.) ( ) ( ) Státní občanství Bydliště (trvalý pobyt) Nejvyšší dosažené vzdělání Prohlášení o uzavření manželství bychom chtěli učinit před. DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ MUŽ ŽENA Jméno, popř.jména a příjmení Rodné příjmení Datum, místo a okres (stát) narození Rodné číslo Osobní stav Státní občanství Bydliště (trvalý pobyt) Prohlášení o uzavření manželství bychom chtěli učinit před (název úřadu) v obřadní místnosti úřadu*) na jiném. DOTAZNÍK K UZAV ŘENÍ MANŽELSTVÍ MUŽ ŽENA Jméno, pop ř. jména a p říjmení Rodné p říjmení Datum, místo a okres (stát) narození Rodné číslo Osobní stav Kolikáté manželství uzavíráte: Státní ob čanství DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ Created Date DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ. MUŽ ŽENA Jméno, popř. jména. a příjmení Rodné příjmení Datum, místo a okres (stát) narození Rodné číslo Osobní stav Státní občanství Bydliště (trvalý pobyt) Prohlášení o uzavření manželství bychom chtěli učinit pře

Doklady k uzavření manželství + poplatky a podmínky 202

Dotazník k uzavření manželství Pro úřady Formulář Dotazník k uzavření manželství. Verze v souladu s novelou 413/2016 Sb Dotazník k uzavření manželství, na všech matričních úřadech v ČR - u Magistrátu města Mostu jsou k dispozici na: informační recepci magistrátu, Radniční 1/2 odd. matriky a osobních dokladů, ul. Radniční 1/2 stránkách odboru správních činnost

Formuláře ke stažení - Ministerstvo vnitra České republik

Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu dotazník k uzavření manželství a potřebné předepsané doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně. • dotazník k uzavření manželství, • rodný list, • doklad o státním občanství, • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství ( nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců), • potvrzení o osobním stavu a trvalém pobytu, je-li cizím státem vydáváno,. Osobně se oba snoubenci nebo jeden z nich dostaví na oddělení matriky, obřadů a slavností, kde dostanou k vyplnění Dotazník k uzavření manželství (tento lze i vytisknout zde-tisknout pouze na A3 oboustranně) a další instrukce, jaké další doklady jsou potřebné k vyřízení jejich žádosti Dotazník k uzavření manželství snoubenci obdrží na kterémkoli matričním úřadu. 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit. a) Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky 3.000 Kč. Snoubenci vyplní dotazník k uzavření manželství a tento dotazník odevvzdají matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu hodlají manželství uzavřít. Manželství lze uzavřít formou občanského sňatku (před orgánem veřejné moci) nebo církevního sňatku (před orgánem církve nebo náboženské společnosti k tomu.

Dotazník k uzavření manželství, který obdržíte u matričního úřadu; tento tiskopis vyplní oba snoubenci a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, spolu s doklady potřebnými k uzavření manželství Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici. Formulář Dotazník o uzavření manželství, žádost o povolení mimo stanovené místo/čas je k dispozici u přepážky matriky. 09. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit · 1.000,- Kč (obřad mimo oddávací den, v hotovosti u přepážky) Dotazník k uzavření manželství, snoubenci obdrží na kterémkoli matričním úřadu. Jeho první část vyplňují snoubenci, druhou část vyplňuje matrikář. 10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit . Uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky - 3000,- K Dotazník k uzavření manželství naleznete zde Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit správní poplatek za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž ani jeden nemá trvalý pobyt na území ČR, činí 3.000,- Kč Prvním důležitým dokumentem, který snoubenci předkládají matričnímu úřadu společně, je Dotazník k uzavření manželství. V Dotazníku vyplníte mj. osobní údaje obou nastávajících manželů, informaci, na jakém místě a před kterým úřadem si přejete učinit prohlášení o uzavření manželství , a také učiníte.

Dotazník k uzavření manželství, Brno-stře

DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ. MUŽ ŽENA Jméno, popř. jména. a příjmení Rodné příjmení Datum, místo a okres (stát) narození Rodné číslo Osobní stav Státní občanství Bydliště (trvalý pobyt) Prohlášení o uzavření manželství bychom chtěli učinit před (název úřadu). DOTAZNÍK K UZAVNENÍ MANŽELSTVÍ MUŽ Jméno, popY. jména a pYíjmení Rodné piíjmení Datum, místo a okres (stát) narození Rodné éíslo Osobní stav Státní obéanství Bydlištë (trvalý pobyt) Prohlášení o uzaviení manželství bychom chtéli uéinit pied ŽENA (název úYadu) v obiadní místnosti úiadu*

Doklady potřebné ke svatbě - víte, jaké připravit

Manželství - vystavení oddacího listu. Městský úřad Kroměříž vede matriční knihy manželství pro město Kroměříž a dále podle vyhlášky 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách , vede knihy manželství pro obce Bařice - Velké Těšany, Bezměrov, Jarohněvice , Kostelany, Lubná, Lutopecny, Rataje, Skaštice, Šelešovice, Věžky, Zlobice • Manželství je trvalé společenství muže a ženy, založené zákonem stanoveným způsobem. Prohlášení o uzavření manželství může být učiněno před kterýmkoli matričním úřadem nebo před orgánem státem registrované církve nebo náboženské společnosti, oprávněné k tomu zvláštním právním předpisem (zákon č. 94/1963 Sb. o rodině, ve znění. dotazník k uzavření manželství, rodný list, doklad o státním občanství, doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství ( nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců), potvrzení o osobním stavu a trvalém pobytu, je-li cizím státem vydáváno, úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého.

Pro úřady: Dotazník k uzavření manželstvíDotazník k uzavření manželství - 2017 | BLANKET SERVIS

Portál občana - Životní situac

Dotazník k uzavření manželství-žádost podávají společně, případně jeden ze snoubenců. 06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: Doručení dotazníku k uzavření manželství, včetně stanovených dokladů, a to k matričnímu úřadu v jehož obvodu bude manželství uzavřeno. 07 Zvolit místo uzavření manželství a osobně podat vyplněný dotazník spolu s předepsanými doklady u matričního úřadu, před kterým má být manželství uzavřeno. V případě církevního sňatku podat osobně žádost o vystavení osvědčení u matričního úřadu, v jehož správním obvodu se bude manželství uzavírat

Matriční tiskopisy: Dotazník k uzavření manželství

Svatba s cizincem v ČR i mimo ČR (2020) - DIDACTICU

Uzavření manželství - Praha

Svatba - uzavření manželství Městská část Praha

Důvody k uzavření manželství (výsledky průzkumu) | VyplňtoPRVNÍ POMOC: Církevní svatba - MILE magazín o svatbách aSvatby - Městské muzeum v ČelákovicíchMěstys Vrchotovy Janovice | Matrika a ohlašovna
 • Merbau cena.
 • The white princess 01x01.
 • Hematom nad vnitřní brankou.
 • Grand canyon helicopter tour price.
 • Šampusky ikea.
 • Starožitnosti šperky.
 • Amityville wikipedia.
 • Erysipel prsu.
 • Co dělat aby vlasy rostly rychleji.
 • Tesa powerstrips recenze.
 • Burj al arab.
 • Juniperus communis.
 • Gta san andreas cheaty.
 • Dětský polštář z paměťové pěny.
 • Tank wiki.
 • Imagine dragons alba ke stažení.
 • Mini vysílačky.
 • Podiové monitory.
 • Uvolneni ram pameti.
 • 400 euro.
 • Doména 2. řádu zdarma.
 • Zdrava lahev vesmir.
 • Saffron koření.
 • Kam jit sam v praze.
 • Jednofázový motor.
 • Tipy v norsku.
 • Prevence sexting.
 • Ukrajina cigarety prevoz.
 • Chata pod lipami.
 • Cap hit penguins.
 • Saleen s1 wiki.
 • A1674 ipad.
 • Tumor protein p53.
 • Youtube filmy cz dabing 2017.
 • Nastavení mms huawei y6.
 • Vážená paní vážený pane pravopis.
 • Rozdil mezi vlkem a kojotem.
 • Trifot restaurant.
 • Elektrický paralyzér.
 • Peaky blinders pokračování.
 • Kam umistit garnýž.