Home

Masarykova univerzita disertační práce

Závěrečné práce Masarykova univerzita

 1. Masarykova univerzita. Studenti. Závěrečné práce. Bakalářské a magisterské práce. Vypracování závěrečné (bakalářské nebo diplomové) práce je jednou z nejdůležitějších součástí studia, jíž prokazujete schopnost samostatného myšlení a analýzy problémů. Zpracování závěrečné práce se řídí pravidly.
 2. imálně jeden semestr před uplynutím maximální doby studia. Jiné než osobní odevzdání disertační práce (např. zaslání disertace poštou) je nepřípustné - práce neodevzdané osobně nebudou akceptovány
 3. Masarykova univerzita. Kotlářská 2. 61137 Brno. Telefon: vedení ústavu: sekretariát: fax: E-mail: (+420) 549 494 498 (+420) 549 491 490 (+420) 549 491 487. kubicek[at]geogr.muni.cz. Kde nás najdet

Jak citovat - Knihovna univerzitního kampusu - Masarykova univerzita Žádost o povolení obhajoby disertační práce ke stažení zde Přílohu č. 3 (publikace vztahující se k tématu disertace) zašlete prosím e-mailem před plánovaným odevzdáním disertací pracovníkovi OKR ve Wordu (slouží pro další potřeby vedení LF a pro. Pedagogická fakulta. PROJEKT DISERTAČNÍ PRÁCE. Autor projektu, UČO Studijní program, obor Datum předložení projektu Téma práce česky Klíčová slova česky Téma práce anglicky Klíčová slova anglicky Vedoucí práce Katedra V případě přijetí výše uvedeného studenta do DSP souhlasím s funkcí školitele: datum a podpi Disertační práce musí být v pevné vazbě (s tvrdými deskami), jejíž součástí je i přehled publikací (viz. bod 7). Na titulní straně bude uvedena Masarykova univerzita, Fakulta informatiky (popř. i znak fakulty), úplný název práce, že se jedná o disertační práci, jméno studenta, Brno a rok (popř. i období jaro/podzim) Závěrečné práce Studium na Geografickém ústavu je organizováno ve třech stupních — bakalářském, magisterském a doktorském, kdy každá etapa studia je ukončena státní zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba závěrečné kvalifikační práce (bakalářské, diplomové, disertační) Masarykova univerzita. O univerzitě Vážíme si práce každého z našich zaměstnanců. Víme, že univerzita stojí na vás. Proto děláme vše pro to, abyste mohli pracovat v klidu a pohodě. Přečtěte si, proč pracovat na MU. Kariéra na MU Volná místa Proč pracovat na MU.

Disertační práce (hovorově též disertačka, angl. dissertation thesis, či disertace, angl. dissertation) je typ školní práce, kterou obhajují studenti na univerzitních vysokých školách (univerzitách).Jde o obsáhlou práci (tzv. závěrečnou, nebo kvalifikační), která by měla být na odborné úrovni (vědecká práce), a jejíž úspěšná obhajoba je pro studenta jednou. Možnost občasné práce z domova Masarykova univerzita Adresa Brno - Ponava . Plat 40 000 - 75 000 Kč Možnost občasné práce z domova Datum vystavení 19. listopadu. už jste odpověděli. Přidat do Oblíbených. Technik informačních technologií. Masarykova univerzita.

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta PROJEKT DISERTAČNÍ PRÁCE Autor projektu, UČO Studijní program, obor Datum předložení projektu Téma práce česky Klíčová slova česky Téma práce anglicky Klíčová slova anglicky Vedoucí práce Katedra V případě přijetí výše uvedeného studenta d Fakulta sociálních studií. Katedra psychologie. DISERTAČNÍ PRÁCE. Brno 2006 Jméno Příjmení. MASARYKOVA UNIVERZITA. Fakulta sociálních studi Disertační práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.. @PhdThesis{Horecký2014thesis, AUTHOR = HORECKÝ, Jan, TITLE = Kolektivní pracovní právo s akcentem na institut kolektivního vyjednávání [online]

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce Masarykova univerzita MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky IDEOVÁ DIMENZE KURIKULA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZNALOSTI BUDOUCÍCH PEDAGOGŮ O CÍLECH, SMYSLU A HODNOTÁCH VZDĚLÁVÁNÍ Disertační práce Brno 2011 Školitel: Vypracoval: prof. PhDr. Josef Maňák, CSc. PaedDr. Petr Bauma MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra environmentálních studií ROMOVÉ A ÍRODA: OBRAZ A REALITA disertační práce Mgr. Vojtěch Pelikán školitelka: prof. RNDr. Hana Librová, CSc. Brno 201 MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Mgr. Blanka KUČEROVÁ STUDIUM B[e] HVĚZD Disertační práce Školitelka: Mgr. Daniela Korčáková, Ph.D. Brno, 201 Téma: Masarykova univerzita Jiří X. Doležal / Analýza. Disertační práce paní Lipovské: Byla komise opravdu objektivní? Disertační práce paní Lipovské: Byla komise opravdu objektivní? Moje babička ráda používala z němčiny spatlané slovo kamaráčoft. Systém já na bráchu, brácha na mě, kdy si to

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Životní prostředí ve vědomostech, postojích a jednání žáků druhého stupně základní školy Disertační práce Vedoucí disertační práce Vypracoval: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. Mgr. Zdeněk Hromádka Brno 2010 Provozovatel na tomto webu zpracovává cookies potřebné pro fungování webových stránek, analytické účely a marketing. Více informac

Obhájené disertační práce - Masaryk Universit

Masarykova univerzita - Volná pracovní místa. Volná pracovní místa pro Firma: Masarykova univerzita (7 nabídek práce, přejít na nabídky ). Pro Masarykova univerzita eviduje úřad práce 0 volných pracovních míst v 0 nabídkách práce firem. Podívejte se také na přehled nabídek práce pro firmu Masarykova univerzita Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Arna Nováka 1, 602 00 Brno Přihláška k rigoróznímu řízení. Zvolený obor rigorózního řízení odpovídající tématu rigorózní práce a dosaženému magisterskému vzdělání (uchazeč musí být absolventem českého magisterského programu v téže oblasti studia) Masarykova univerzita Lipová 507/41a 602 00 Brno-Pisárky Galerie. Další 4 fotografie Přihlášky a přijímačky. Studium u nás = vaše životní investice K přihlášce je nutné doložit strukturovaný životopis, doklady o dosaženém vzdělání a projekt disertační práce Masarykova univerzita. Vyhledat v 12 záznamech: Kandidátská disertační práce z oblasti asistované reprodukce. Plný text: PDF. Úplný záznam: 2018-04-03 11:19: Historická krajina Českomoravské vrchoviny. Osídlení od pravěku do sklonku středověku

Lékařská fakulta - Plánování obhajoby disertační práce

SOLUTIO 2008

Brno, 2011 [cit. 2015-05-24]. Disertační práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce [[Šablona:UČO na článek|Martin Wihoda]]. Dostupné online. (Do doby, než začne šablona fungovat, uvádíme přímý odkaz: Archiv závěrečné práce Martin Nodl FF D-HI4 HICS kombin. Orientačně lze uvést, že rigorózní práce bývá obecně rozsáhlejší než diplomová práce a méně rozsáhlá než disertační práce. Konkrétní podmínky pro rigorózní práce si však každá vysoká škola ( univerzita ), resp. fakulta , stanoví sama, a to vzhledem k příslušné oblasti (např. pokynem rektora ) Napsali jste diplomovou nebo disertační práci? Chcete za ni vyhrát až 50 000 K Masarykova univerzita; Mendelova univerzita v Brně Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. Vysoké učení technické v Brně. Disertační práce z oboru fyzikáln Masarykova univerzita Kotlářská 267/2 611 37 • Brno Česká republika. e-mail: mkozelouhova@chemi.muni.cz. telefon: 549 49 301 MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Mgr. Pavel Nepustil PROCES ZMNY PO UKONENÍ DLOUHODOBÉHO UŽÍVÁNÍ PERVITINU BEZ ODBORNÉ POMOCI Disertaní práce Školitel: prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. Brno 201

Disertační práce: Analýza efektu začlenění nutričního terapeuta do programu kardiovaskulární rehabilitace Masarykova univerzita Brno Magistr (Mgr.) Nutriční specialist Univerzita Karlova Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Informační věda Disertační práce Spolupráce vědeckých skupin pomocí informačních a komunikačních technologií: situace ve vybraných skupinách z České republiky MU - Masarykova univerzita MVTP - Modular Video Transmission Platfor Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno Získání titulu Ph.D. v oboru Fyziologie a vývojová biologie živočichů Téma disertační práce: Vztah mezi vybranými polymorfizmy DNA a dispozicemi k závislosti na metamfetaminu: 2005: Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611. Bi6016 - Bakalářská práce z biologie pro učitelské studium II. Bi5200 - Bakalářská práce z botaniky a ekologie I. Bi6015 - Bakalářská práce z botaniky a ekologie II. Bi5004 - Bakalářská práce z fyziologie rostlin I. Bi6005 - Bakalářská práce z fyziologie rostlin II. Bi5005 - Bakalářská práce z fyziologie živočichů

Ingdoc

Interní postup a rady k obhajobě disertační práce

 1. Brněnská Masarykova univerzita odebere dvěma svým absolventům titul kvůli plagiátorství, dalšímu studentovi zneplatní obhajobu závěrečné práce. O trestech rozhodl rektor univerzity Martin Bareš na základě doporučení přezkumných komisí
 2. Filmy, které vidí vlastní vidění. Strategie intermediality a reflexivity v současné kinematografii. Disertační práce (Masarykova univerzita, 2002
 3. Disertační práce. Thematisches Verzeichnis der auf öffentlichen Bibliotheken erhaltenen Singspiele na s. 179-252. Kohaut, Karl jako příklad migrace hudebníků v osvícenské Evropě. Disertační práce. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Disertační práce, tematický katalog Ap. A. s. 73 - 114. Fulltext : Koželuh, Johann Anto

Závěrečné práce - Masaryk Universit

 1. V pondělí 7. prosince přechází Masarykova univerzita do nižšího stupně rizika. Budovy MU již nebudou zcela uzavřené. 24. 11. Budoucí pedagogové budou pomáhat, dokud bude potřeba . Padesát studentů Pedagogické fakulty MU se od poloviny října dobrovolně zapojilo do výuky mu žáků na spádových ZŠ. 23. 11
 2. přebal: MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií DISERTAČNÍ PRÁCE Brno 2010 jméno, příjmen
 3. obhajoba doktorské disertační práce v programu Molekulární a buněčná biologie a genetika Mgr. Martin Hořák Objasnění funkce proteinu DSTL1 v mitochondriálním energetickém metabolismu in vitro a u srdečního selhání školitelka: doc. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D. garant: prof. J. Šmarda. 22.11.2019 10:00 hod, A11/30

Volná místa Masarykova univerzita

Disertační práce Pavlíny Janovské mezi Top 13 v soutěži Wernera von Siemense Masarykova univerzita sa osvedčila ako výborná voľba. Každodenne čítam, čo rôzna fakulta MU dokázala. Ako stredoškolák som do školy nastupoval bez špecifických očakávaní, avšak pri rozhovore s kamarátmi z iných škôl mám pocit, že. ↑ 1,0 1,1 1,2 ZAPLETALOVÁ, D. Právo, morálka a etika jako regulátory lidské důstojnosti. Brno, 2011. Disertační práce. Masarykova univerzita, Fakulta. Nejlepší disertační práce 1. místo - 50 000 Kč student + 50 000 Kč vedoucí práce Ing. Tibor Füzik, Ph.D. - Masarykova univerzita, CEITEC, Mgr. Petra Pokorná Formanová, Ph.D. - Masarykova univerzita, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, doc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D. - Výzkumný ústav veterinárního lékařství. Nejlepší diplomová práce Nejlepší disertační práce Zvláštní ocenění 1 Nejlepší disertační práce napsaná ženou Zvláštní ocenění 2 Ocenění za překonání překážek při studio Doporučení vítěze. Detailní informace viz odkaz níž Ústav experimentální biologie - Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Nacházíte se zde: ÚEB › Studium › Doktorské studium [Přejít k hlavní navigaci] Doktorské studium. Programy. Molekulární a buněčná biologie a genetika; Disertační práce - pokyny pro vypracování.

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. Kotlářská 267/2, 611 37 Brno . E: veda@sci.muni.cz, www.sci.muni.cz Posudek oponenta disertační práce. Masarykova univerzita. Závěr. V disertační práci student prokázal tvůrčí schopnosti v dané oblasti výzkumu: ANO☐NE ☐. Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce se koná v místnosti L105 Přírodovědecké Masarykova univerzita doc. RNDr. Karel Šilhán, Ph.D., Ostravská univerzita Oponenti: prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave RNDr. Michal Jeníček Ph.D., Univerzita Karlov Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny je odborným výzkumným pracovištěm Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Výzkumné zaměření vychází z dlouhodobého zájmu o témata vývojové, sociální a pedagogické psychologie, psychologie osobnosti a psychologie medií

Disertační práce - Wikipedi

 1. Disertační práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Jiří Holý. Dostupné online. HELLER, Jiří. Autenticitní skutečnost v pozdních prózách Bohumila Hrabala. Brno, 2013 [cit. 2015-05-13]. Závěrečná práce studenta celoživotního vzdělávání. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí.
 2. Příklad: V nabídce je uvedena Masarykova univerzita, Brno, ale přejete si mít uvedeno MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ, uveďte tedy text tak, jak má vypadat do políčka Vlastní text. Na obrázku vpravo jsou vyobrazeny standardní desky, které vyrábíme s rozložením řádků
 3. Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou Disertační práce Soňa Krásná Možnosti využití funkčních analýz kamenné štípané industrie v archeologii Lithic function and its application in archaeology Školitel: doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc

Masarykova univerzita - Volná místa - Jobs

Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Diplomové a disertační práce. POSPÍŠILOVÁ, T. (2008): Literární onymie v dramatických textech českého národního obrození (Klicpera, Tyl, Štěpánek). Diplomová práce. Ostrava: Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Masarykova univerzita Brno Magistr (Mgr.) Sociální pedagogika a volný čas. 2009 - 2011. Masarykova univerzita Brno Masarykova univerzita Brno Pedagogika. Disertační práce na téma muzikoterapie u dětí s autismem. Podívejte se na úplný profil uživatele Zuzana Zjistěte, koho společně znáte Nechte se představit Kontaktujte. Internetová encyklopedie dějin Brna. Radana Červená, Rodina Trappů v Brně. V kontextu doby a současníků (Disertační práce), Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno 2006 Vysvětlete/obhajte, jak vaše práce spadá do kategorie Infrastruktura a energetika - max 150 slov * * povinná pole Autor podáním přihlášky potvrzuje, že se seznámil s pravidly a podmínkami soutěže zveřejněnými na internetové adrese www.cenasiemens.cz , souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat 2 MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA I. INTERNÍ KARDIOANGIOLOGICKÁ KLINIKA PREVALENCE A PROGNOSTICKÝ VÝZNAM ABNORMALIT JATERNÍCH TESTŮ U PACIENTŮ S AKUTNÍM SRDEČNÍM SELHÁNÍM (DATA Z REGISTRU AHEAD) Disertační práce v oboru kardiologie Školitel: Prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D. Autor: MUDr. Klaudia Vyskočilová (roz

Kolektivní pracovní právo s akcentem na institut

Články na Brněnský deník se štítkem Masarykova univerzita. Články na Brněnský deník se štítkem Masarykova univerzita. Vybrané články pro vás zdarma. To nejzajímavější z Česka i ze světa každé ráno do Vaší emailové schránky. Děkuji, již jsem odběratelem Disertační práce Školitel: Mgr. Eva Sýkorová, CSc. Brno, 20 11 Bibliografická identifikace Jméno a příjmení autora: Mgr. Vratislav Peška Přírodovědecká fakulta a CEITEC, Masarykova univerzita Ústav experimentální biologie a Mendelovo centrum genomiky a proteomiky rostlin Název disertační práce: NEOBVYKLÉ TELOMER

Čeští zemědělci jako správci krajiny? - Mgr

Brno, 2009 [cit. 2015-07-05]. 246 s. Disertační práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studi. Graduační práce: rigorózní práce (1978) Sémantické hodnoty imperativnosti ; kandidátská disertační práce (1985) Syntaktická charakteristika imperativu a vokativu v českých výzvových větách ; habilitační spis Jazyková specifika školské komunikace a výuka mateřštiny. Ostrava: Ostravská univerzita, 2000, ISBN 80-7042-175- (2006). Spolehlivost objektivního vyšetření refrakčních vad: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta lékařská, (2004). Srovnání ultrazvukové a optické biometrie s ohledem na refrakci očí po operaci katarakty Práce, kromě mnohastránkového popisu nejen čínského šarlatánství, po odborné stránce neobsahuje prakticky nic. Návrh jednoduchého generátoru o třech IO pomocí doporučeného zapojení výrobce má úroveň domácího úkolu pro člena radioamatérského kroužku při ZŠ masarykova univerzita lÉkaŘskÁ fakulta disertaČnÍ prÁce 2013 mudr. vladimír filipi masarykova univerzita lÉkaŘskÁ fakulta stomatologickÁ klinika kotevnÍ implantÁty v ortodonciÍ disertační práce v obor

Masarykova univerzita - Forum2

Bn Doktorský studijní program P6801 Nikola Mašková - výzva k vyzvednutí písemnosti na studijním FPR ZČU Konečné výsledky doplňovacích voleb do Akademického senátu FPR konané ve dnech 27. a 28.6.2018 Akademický senát korespondenčně hlasoval o Strategickém záměru FPR ZČU Strategický záměr byl senátory přijat Vedoucí práce Petr Macek. s. 22. Dostupné online. ↑ POLÁŠKOVÁ, Eva. Plánovaná lesbická rodina: rozhodovací proces jako klíčový aspekt přechodu k rodičovství. Brno, 2009 [cit. 2015-07-05]. 246 s. Disertační práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Petr Macek. s. 85. Dostupné online. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1992. 195 s. ISBN 80-210-0473-8. info Bogitsh, Burton J. - Carter, Clint E. - Oeltmann, V případě hodnocení prospěl se může seminární práce promítnout do výsledného hodnocení, max. však 5 % (1 bod), dle posouzení vedoucího semináře; b) úspěšné absolvování kontrolního testu ze.

Disertační práce MUNISHO

Cíle předmětu: Studium historie vědních disciplin je součástí komplexního studia vědních disciplin. Snahou tohoto studia je co nejlépe pochopit historický proces vývoje vědy, její funkce, možnosti, perspektivy a důsledky Encyklopedie dějin města Brna. Radana Červená, Rodina Trappů v Brně. V kontextu doby a současníků (Disertační práce), Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno 2006 Posts about Masarykova univerzita written by avobloguje. Až dvojnásobné stipendium mohou nově získat studenti doktorských programů Fakulty informatiky Masarykovy univerzity díky sponzoringu firem působících v oblasti informačních technologií

profDoktorské studium | Výzkumný institut pro inovace

}]);DDG.duckbar.load('images');DDG.duckbar.load('news');DDG.duckbar.load('videos');DDG.duckbar.loadModule('related_searches');if (DDG.pageLayout) DDG.pageLayout.initialize(

docJana Pospíšilová - Etnologický ústav AV ČR
 • Bitva u novi.
 • Hornbach světla.
 • Zimni boty pro duchodce.
 • Basic nike mikina.
 • Ivanka trump czech.
 • Confederacy.
 • Venkovní žaluzie cena praha.
 • Royal club sandwich recept pohlreich.
 • Kleště na nehty.
 • Bezpečnostní kování 92mm.
 • Valhalla drink recipe.
 • Marcipánové figurky ledové království.
 • Medicinální suchá pedikúra.
 • Životní cyklus vosy.
 • Ruce nohy ústa jak dlouho infekční.
 • Youtube testy.
 • Film legends museum praha otevírací doba.
 • Tlumič anglicky.
 • Plenky 15 let.
 • Seann william scott filmy komedie.
 • Tlak v konecniku nuceni na stolici.
 • Kožené kotníkové boty damske.
 • Cover photo.
 • Semtex město.
 • Zastavárna hradec králové.
 • Přímý let praha new york 2017.
 • Oddělovače png.
 • Pískování zubů před a po.
 • Cyklostezky vhodne pro deti.
 • Největší plemena holubů.
 • Canon powershot sx70 hs černý.
 • Skrytý nadřímsový žlab rheinzink.
 • Pražský hrad objekty.
 • Bezkontaktní myčka klatovy.
 • Autosedačka fun baby greko.
 • Baterie samsung 3.8 v li ion.
 • Oboustranné vzory na pletení.
 • Otoky v těhotenství.
 • Nelly kelly trutnov.
 • Kolovna kroměříž.
 • Přikládání z technické místnosti.